U kunt op allerlei manieren passend vrijwilligerswerk vinden.

Vrijwilligers Servicepunt Heerenveen (VSP)

Het Vrijwilligers Servicepunt is een organisatie die bemiddelt voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken. U kunt er terecht met uw vragen over vrijwilligerswerk. En u krijgt hulp bij het zoeken van geschikt vrijwilligerswerk.

Website: www.vrijwilligerswerkheerenveen.nl Telefoonnummer 0513 645 881. Mailadres: servicepunt@caleidoscoop.net

Bij een organisatie naar keuze

Veel maatschappelijke organisaties draaien voor een deel op vrijwilligers. U kunt zich zelf aanmelden bij zo'n organisatie. Waarschijnlijk kent u er wel een aantal in uw buurt. Bijvoorbeeld:

  • het ziekenhuis
  • de school van uw kinderen
  • de bibliotheek
  • het buurthuis
  • een sportvereniging

Kijk ook eens bij de informatie over soorten vrijwilligerswerk voor een overzicht van organisaties die op vrijwilligers draaien.

Mensen uit uw omgeving helpen

Andere vrijwilligers zoeken meer hun eigen weg, doen losse klusjes voor anderen, helpen mensen in hun omgeving of doen tijdelijke klusjes op eigen initiatief.

WeHelpen: online trefpunt voor vraag en aanbod van hulp

Met www.wehelpen.nl kunt u hulp vragen en hulp aanbieden. Ook kunt u samen met bekenden zorgen voor een hulpnetwerk voor een ander. Op wehelpen.nl treft u hulpvragen aan en mensen die hulp aanbieden. Zelf kunt u makkelijk een account aanmaken en meehelpen.

Wijkkrant, buurtkrant of gemeentegids

Advertenties voor vrijwilligerswerk vindt u ook vaak in de lokale krant of de buurtkrant. Ook kunt u eens in de gemeentegids kijken.

Tips om gerichter vrijwilligerswerk te zoeken

Weet u nog niet precies wat u zoekt, zet dan voor uzelf eens uw ideeën op een rijtje. Dan kunt u vervolgens gerichter vrijwilligerswerk zoeken. Stel uzelf bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Wat voor soort werk vindt u leuk? Bijvoorbeeld buiten of binnen? Met uw handen werken of juist vooral praten? Zelfstandig aan het werk, met een groep, of 1 op 1? Werk waar u ervaring mee heeft of juist iets totaal anders?
  • Waar bent u goed in? Kunt u goed met mensen omgaan, bent u creatief, weet u veel van financiën en administratie, heeft u een rijbewijs?
  • Met wat voor mensen wilt u werken? Kinderen, mensen met een beperking, sporters, ouderen, zieken?
  • Hoeveel uur bent u per week beschikbaar? Zijn er ook momenten dat u niet kunt?
  • Kunt u en wilt u op vaste uren beschikbaar zijn, of deelt u uw tijd liever zelf in?

Praat er ook over met mensen in uw omgeving. Misschien kent u wel iemand die al vrijwilliger is en kunt u met diegene een keer meelopen om te kijken of dat werk ook iets voor u is.

Vrijwilligersmarkt in de buurt

Misschien organiseert de vrijwilligerscentrale of welzijnsorganisatie weleens een vrijwilligersmarkt. U kunt dat even navragen.

Organisaties

Vrijwilligerscentrales

Jongerencentrum Casa

 0513-62 90 90 caleidoscoopheerenveen.nlGeerts Willigenplein 28441GVHeerenveen

Stichting Caleidoscoop

 0513-62 90 90 caleidoscoopheerenveen.nlWeegbree 728446SCHeerenveen

Vrijwilligersorganisaties

Rode Kruis - Afdeling Heerenveen

 06-14 13 18 44 evenementenhulp.heerenveen@rodekruis.nlBusinesspark Friesland-West 418447SLHeerenveen

De Barones

 0513-62 41 27 steunpuntdebarones.nlDr Wumkeslaan 48442EMHeerenveen

Bibliotheek

Bibliotheek Akkrum

 0566-65 13 92 bmf.nlBoarnswâl 158491ERAkkrum

Bibliotheek Jubbega - Bibliotheken Mar en Fean

 0516-46 24 24 biebblogmarfean.wordpress.comEricalaan 208411VKJubbega

Bibliotheek Heerenveen - Bibliotheken Mar en Fean

 0513-62 66 75 facebook.comBurgemeester Kuperusplein 488442CLHeerenveen

Wijk- of buurtcentrum

MFA De Spil

 06-22 18 30 40 despilheerenveen.nlSchoterplein 498448RPHeerenveen

De Kempenaer - Wijkcentrum

 06-55 21 75 83 wijkheerenveenmidden.nlDr Wumkeslaan 48442EMHeerenveen

Wijkcentrum De As

 0513-62 58 13 wijkcentrumdeas.nlWeegbree 728446SCHeerenveen

Vraag en aanbod

Aangeboden

Huishoudelijke hulp (8)
Klussen in en om het huis (13)
Ondersteuning (10)

Gevraagd

Klussen in en om het huis (2)
Vergelijk hulpaanbod