Hulp bij het huishouden

Professionele hulp bij schoonmaken, wassen, opruimen. Hulp in het huishouden regelen bij de gemeente.

Hulp bij het huishouden van familie, vrienden, buren en vrijwilligers

Hulp van huisgenoten en hulp uit uw sociale netwerk wanneer u zelf de huishoudelijke taken niet meer kunt doen.

Vormen van hulp bij het huishouden

Er zijn lichte en zwaardere vormen van hulp bij het huishouden. De gemeente bepaalt voor welke hulp u in aanmerking komt.

Zelf huishoudelijke hulp regelen

Zelf een aanbieder van huishoudelijke hulp zoeken, zoals een thuiszorgorganisatie, klussendienst, boodschappendienst, maaltijdvoorziening.

Hulp bij het Huishouden vragen bij de gemeente

Aanvraag doen voor huishoudelijke hulp bij de gemeente. U doet hiervoor een melding bij de Meitinker.

Lukt het u niet meer om zelf uw huishouden te doen, dan kunt u professionele hulp inschakelen. Als u eenvoudige huishoudelijke hulp nodig heeft dan is het de bedoeling dat u dit zelf regelt.

De meitinker kan u hier wel bij helpen en in bepaalde gevallen biedt de gemeente financiële ondersteuning met een Himmelsjek. Als u intensievere ondersteuning nodig heeft in de huishouding, dan vergoedt de gemeente dit. Via het CAK betaalt u een eigen bijdrage. Informeer bij de meitinker naar uw mogelijkheden.

Vergelijk hulpaanbod