Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen. En die snel een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • geldproblemen

Iemand kan dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp in uw gemeente. Dit is voor alle Friese gemeenten Spoed4Jeugd, dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 0800 7763345.

De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Hulpaanbod

Crisisopvang

Spoedeisend

Spoedeisende hulp is voor gezinnen met acute opvoedingsnood of een...

Crisishulp

Flevostate biedt hulp in crisissituaties waarin acute opvang van...

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Crisisopvang voor kinderen en jongeren

Crisishulp

Flevostate biedt hulp in crisissituaties waarin acute opvang van...

Spoedeisend

Spoedeisende hulp is voor gezinnen met acute opvoedingsnood of een...

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Organisaties

Crisisopvang

LIMOR ondersteuning en rehabilitatie - VGE...

 085-48 56 000 limor.nlFrieswijkstraat 68607AVSneek

Lichtpunt

 0511-44 15 42 lichtpuntinfo.nlFoarwei 1119298JEKollumerzwaag

Zienn - opvang en ondersteuning

 0900-11 88 881 zienn.nlOostergoweg 18911MALeeuwarden

Huisartsenpraktijk Bloemberg

 0513-62 33 58 huisartsenpraktijkbloemberg.nlKattebos 1468446BDHeerenveen

Huisartsenpraktijk J. Helder

 0513-68 82 72Ds Veenweg 48456HRDe Knipe

Huisartsenpraktijk mw. Veltman en mw. Willemsen

 0513-62 44 54 schoterpoort.nlBurgemeester Falkenaweg 2048443DHHeerenveen

Vergelijk hulpaanbod