Bij begeleid wonen woont u zo zelfstandig mogelijk, maar krijgt u wel hulp van een begeleider. Bijvoorbeeld bij het maken van een dagindeling of het regelen van geldzaken. De begeleiding is afgestemd op uw situatie.

Hulp van een begeleider

De begeleiders komen regelmatig bij u langs en helpen u om uw woning en uw leven op orde te houden. Zij houden in de gaten dat u uw huis regelmatig schoonmaakt en zetten samen met u uw uitgaven op een rijtje. Ook kunnen ze u helpen om werk te vinden of uw vrije tijd op een goede manier in te vullen.

De begeleiders zijn er niet voor behandeling of therapie. Dat kunt u regelen via de huisarts. Er zijn 2 manieren om woonbegeleiding te krijgen:

  • in uw eigen huis (ambulante begeleiding)
  • in een speciaal daarvoor bedoelde woning (begeleid wonen, bijv. bij een instelling of in een woonproject)

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante woonbegeleiding is woonbegeleiding in uw eigen huis. Wilt u graag woonbegeleiding en woont u verder zelfstandig, dan kunt u zoeken naar aanbod onder de noemer ambulante woonbegeleiding.

Woning voor begeleid wonen huren

Begeleid wonen houdt in dat iemand de woonruimte huurt bij een zorginstelling of in een woonproject. Dit kan bijvoorbeeld een woning zijn die gedeeld is met anderen. Of een zelfstandige woning op het terrein van een instelling.

Zoekt u een nieuwe woonplek met begeleiding, dan kunt u dus zoeken naar een project voor begeleid wonen.

Veel of weinig begeleiding

Bij begeleid wonen kan er veel begeleiding zijn, van 24 uur per dag tot een paar uur per week. Het is maar net wat bij uw situatie past.

Als iemand veel toezicht nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij een gevaar is voor zichzelf, dan is beschermd wonen misschien een oplossing.

Hoe regel ik het?

Begeleid wonen en ambulante woonbegeleiding vraagt u aan bij de gemeente. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt hiervoor een gesprek aanvragen met de Meitinker.

U kunt hiervoor hulp vragen van iemand uit uw naaste omgeving. Of met hulp van een cliëntondersteuner. Weet u al op welke locatie u wilt wonen, dan kunt u ook deze organisatie vragen om u te helpen bij de aanvraag.

Begeleid wonen als Wlz-zorg

Wonen met (intensieve) begeleiding maakt ook deel uit van een aantal zorgprofielen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit komt voor als iemand langdurig, 24-uur per dag intensieve zorg nodig heeft en daarvoor naar een instelling verhuist. Bijvoorbeeld een kleinschalige woonvorm die hoort bij een verpleeghuis of gehandicapteninstelling.

Een indicatie voor Wlz-zorg kunt u aanvragen via het CIZ.

ADL-assistentie

Voor mensen met een lichamelijke beperking die hun leven en huishouding goed op orde hebben, maar wel dagelijks praktische hulp nodig hebben aan huis, is er een speciale woonvorm: de Fokuswoning met ADL-assistentie. In een Fokuswoning is 24 uur per dag hulp op afroep beschikbaar. U moet dan wel in staat zijn om sociaal gezien zelfstandig te wonen en zelf assistentie op te roepen.

Hulpaanbod

Begeleid wonen

begeleid wonen

Prettig wonen is voor iedereen belangrijk. Maar soms kan...

Begeleid wonen

Als je gebruik maakt van het begeleid wonen wordt er samen met jou...

Ambulante woonbegeleiding

Individuele begeleiding

De begeleider kan doormiddel van praktische ondersteuning en...

Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is een bijzondere vorm van thuiszorg. U kunt een...

Ambulante begeleiding

Wij begeleiden (jong)volwassenen om zo zelfstandig mogelijk te...

Organisaties

Instelling voor begeleid wonen

GGZ Friesland - Locatie Kastanjelaan

 088-33 65 601 ggzfriesland.nlKastanjelaan 18441NCHeerenveen

SpatiePlus

 06-45 67 74 14 spatieplus.nlBaalder 438447DEHeerenveen

It Wolwezen leer-werkboerderij

 0513-84 11 18 wolwezen.nlDs Veenweg 228456HRDe Knipe

Woonvorm voor mensen met een psychische beperking

It Wolwezen leer-werkboerderij

 0513-84 11 18 wolwezen.nlDs Veenweg 228456HRDe Knipe

Zorgsloperij De Kans nr. 1

 06-27 58 51 59 zorgsloperijdekans.nlJames Wattstraat 188912ASLeeuwarden

Uniek Talent

 06-46 44 11 33 uniek-talent.nlLenna 3458471NCWolvega

Vergelijk hulpaanbod