Voor informatie over wonen, welzijn, zorg en activiteiten in uw buurt
Wonen en huishouden
 

Beschermd wonen

Beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Vanwege psychische of psychosociale problemen bijvoorbeeld.