Voor informatie over wonen, welzijn, zorg en activiteiten in uw buurt
Zorg en ondersteuning

Persoonlijk plan (Wmo)

Een persoonlijk plan is een document waarin u vastlegt welke problemen u ervaart en welke oplossingen, zorg en ondersteuning daarbij passen. Het is een hulpmiddel om over uw ondersteuningsbehoefte na te denken.

Persoonlijk plan en keukentafelgesprek

U mag een persoonlijk plan maken als u een melding doet bij de Meitinker, maar dit is niet verplicht. Lever het plan in uiterlijk 7 dagen nadat u melding heeft gedaan. Levert u het plan op tijd in, dan is de gemeente verplicht om het plan te bespreken bij het keukentafelgesprek.

Het is daarom handig om al met het persoonlijk plan te beginnen voordat u een melding doet bij de Meitinker. Dan heeft u er meer tijd voor. Meer lezen over de Wmo-melding.

Persoonlijk plan maken

Een persoonlijk plan maakt u in principe zelf. Komt u er alleen niet uit, vraag dan hulp aan iemand in uw omgeving. U kunt ook gratis hulp en advies krijgen van een cliëntondersteuner.

In deze brochure over het keukentafelgesprek (PDF, 505,7 kB) vindt u uitleg over het maken van een persoonlijk plan (vanaf pagina 11). In de brochure staat ook een stappenplan dat u kunt gebruiken om het persoonlijk plan op te stellen.

Online vragenlijst als hulpmiddel bij persoonlijk plan

Door een vragenlijst in te vullen over uw leven kunt u gemakkelijk een overzicht krijgen van wat er speelt. Dat kan handig zijn bij het maken van uw persoonlijk plan.

U kunt bijvoorbeeld eens kijken op Mijn ZRM, een website waar u uw zelfredzaamheid kunt meten door stellingen te beantwoorden. ZRM staat voor zelfredzaamheidsmatrix. Veel gemeenten werken met deze methode.