Voor informatie over wonen, welzijn, zorg en activiteiten in uw buurt
Zorgen voor een ander

Tips voor mantelzorgers

In Nederland zijn er zo'n 3 miljoen mantelzorgers. Zij zorgen voor iemand die ziek is of een beperking heeft. U bent dus niet de enige. Om het vol te kunnen houden, heeft u misschien iets aan deze tips.

Zorgtaken bepalen

Het is prettig om een helder overzicht te hebben van de hulp en zorg die nodig is. Dit overzicht kan u helpen om te bepalen wat u zelf wilt doen en voor welke taken u anderen kunt inschakelen.

Zelf laten doen

Het is goed om uw naaste zelf ook actief bezig te laten zijn. Neem hem of haar dus niets uit handen wat hij of zij nog zelf kan doen. Ook al is hij of zij er lang mee bezig of gaat het niet helemaal zoals u het zou doen.

U kunt ook voorstellen om sommige taken samen te doen als dat nog lukt.

Rekening houden met gewoontes

Mensen hebben allemaal hun eigen gewoontes en voorkeuren, bijvoorbeeld in het huishouden of hun persoonlijke verzorging. Vraag uw naaste naar zijn of haar wensen: hoe moet het gebeuren, in welke volgorde? Zo houdt uw naaste toch zelf de regie.

Informatie inwinnen

Probeer zoveel mogelijk informatie in te winnen over wat uw naaste mankeert. Dat helpt u om hem/haar zo goed mogelijk te begrijpen en verzorgen. Zo kan het fijn zijn om te weten dat het gedrag van iemand na een beroerte kan veranderen. Of dat iemand met diabetes gemakkelijk ontregeld kan raken door de griep.

U kunt informatie inwinnen bij de arts of specialist, maar ook bij patiëntenverenigingen. Of kijk eens in het dossier Mantelzorg van het Zorgverzekering Informatie Centrum.

Probeer de ander te accepteren zoals die is. Een ziekte zorgt soms dat uw naaste vervelend uit de hoek komt. Probeer dit niet op uzelf te betrekken.

Tijd voor uzelf

Bouw in uw planning ook tijd voor uzelf in, zodat u er even tussenuit kunt. Dan kunt u er daarna weer beter tegen. Probeer bijvoorbeeld elke dag iets leuks te doen, om uw hoofd vrij te maken. Ook al is het maar kort. Zo voorkomt u dat u gaat piekeren.

Om meer tijd voor uzelf vrij te kunnen maken, kunt u hulp van anderen vragen. Al is het maar de boodschappen doen of de kinderen van school halen.

Onder de mensen komen

Ga erop uit en zorg dat u onder de mensen komt, zodat u niet vereenzaamt.

Uw grenzen kennen en aangeven

Ken uw eigen grenzen. Als de mantelzorgtaken steeds meer toenemen of als ze te zwaar worden, kunt u met uw directe omgeving overleggen over oplossingen. Misschien kan iemand iets van u overnemen, bijvoorbeeld praktische taken.

Doe daarom ook geen bovenmenselijke beloftes, bijvoorbeeld dat u uw naaste tot de dood zal verzorgen. U kunt wel beloven dat u uw best zal doen.

Ook kunt u kijken of er in de gemeente ondersteuning is voor mantelzorgers.

Niet te streng zijn voor uzelf

Wees niet te streng voor uzelf. Iedereen heeft er wel eens even genoeg van om mantelzorger te zijn.

Een positieve blik hebben

Probeer de positieve kanten van de mantelzorg te blijven zien, zodat u hier voldoening uit haalt. En wees trots op uzelf. U heeft een buitengewoon belangrijke taak, ook al wordt die soms misschien als vanzelfsprekend gezien.

De zorg combineren met uw baan

Combineert u de zorg voor een ander met een baan, dan kunt u:

  • uw situatie bespreken met uw werkgever en collega's, zodat zij daarmee rekening kunnen houden;
  • informeren of er verlofregelingen zijn;
  • overleggen of u uw werktijden anders kunt indelen;
  • overleggen of u adv-uren of eerder gemaakte overuren kunt opnemen op momenten dat uw naaste veel zorg nodig heeft.

U kunt er meer over lezen op de website van MantelzorgNL.

Respijtzorg regelen

Niemand is onmisbaar. Zelfs u niet. Er zijn verschillende mogelijkheden om te zorg tijdelijk uit handen te geven, om even op adem te komen. Respijtzorg bijvoorbeeld. Maak hier gebruik van.

Overbelasting voorkomen

Houdt u het niet langer vol? Wacht niet te lang met om hulp vragen. Neem hiervoor contact op met uw huisarts, meitinker of mantelzorgcoördinator. Als u langdurig en intensief voor iemand zorgt, bestaat namelijk de kans dat u overbelast raakt.

Krijgt u lichamelijke of psychische klachten? Dan is het raadzaam om met uw huisarts te gaan praten.

Dag van de Mantelzorg

Op de Dag van de Mantelzorg, elk jaar op 10 november, draait het om u. Deze dag is een landelijk initiatief, bedoeld om u in het zonnetje te zetten. Zie het als een blijk van waardering. In de gemeente Heerenveen organiseert het Vrijwilligers Servicepunt van Caleidoscoop verschillende activiteiten op of rond deze dag. Er is muziek, ontspanning en informatie. U ontmoet andere mantelzorgers en deelt ervaringen met elkaar.

Zie ook