Voor informatie over wonen, welzijn, zorg en activiteiten in uw buurt
Zorgen voor een ander

Belangenbehartiging

Zowel landelijk en regionaal zijn er instanties die zich sterk maken voor mantelzorgers. Zij geven informatie, ondersteuning en/of advies.

Mezzo

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als u lid bent van Mezzo krijgt u gratis sociaal juridische ondersteuning, kunt u deelnemen aan verschillende respijtarrangementen, krijgt u vier keer per jaar het ledenblad ‘de Mantelzorger’ en ondersteuning bij de belastingaangifte.

Participatieraad

De gemeente Heerenveen heeft een Participatieraad. Deze bestaat uit maximaal 12 leden die alle Wmo doelgroepen vertegenwoordigen, onder wie de mantelzorgers.

COSBO

Het COSBO is een organisatie die opkomt voor senioren, mensen met sociale problemen en mantelzorgers. COSBO geeft ook voorlichting.