Voor informatie over wonen, welzijn, zorg en activiteiten in uw buurt
Zorgen voor een ander

Informatie en advies voor mantelzorgers

Bij een mantelzorgondersteuner kunt u uw vragen stellen over alles wat komt kijken bij de zorg. Bijvoorbeeld: hoe u de zorg kunt regelen, hoe u zelf leuke dingen kunt blijven doen, hoe u goed omgaat met de aandoening van uw naaste en welke hulpmiddelen er mogelijk zijn.

Steunpunt mantelzorg

De mantelzorgcoördinator is het centrale aanspreekpunt voor alle mantelzorgers in de gemeente Heerenveen. De mantelzorgzorgcoordinator is werkzaam bij welzijnsorganisatie Caleidoscoop. U kunt daar terecht voor informatie en ondersteuning.Heeft u vragen over de zorg thuis, de Mantelzorgpas of over het ondersteuningsaanbod op deze website? Neem dan contact met haar op.

Telefoonnummer: 06 5232 8075

E-mail: j.dejong@caleidoscoopheerenveen.nl

In de gemeente Heerenveen kunt u voor ondertseuning terecht bij de Meitinkers. Wilt u weten wie de meitinker uit uw omgeving is? Bekijk het kaartje.

Zij kunnen er voor zorgen dat regelwerk van u wordt overgenemen, zoals het aanvragen van een pgb. Soms regelen zij ook respijtzorg.

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Zij behartigen de belangen van mantelzorgers en geven ondersteuning.

U kunt lid worden van MantelzorgNL of naar hun Mantelzorglijn bellen (030 760 60 55). U kunt daar terecht met al uw vragen, zorgen en problemen.

Ouderenadviseur of cliëntondersteuner

Heeft u behoefte aan hulp bij het regelen van de zorg? Een cliëntondersteuner kan met u meedenken, helpen met aanvragen van zorg, en u helpen in het contact met zorginstellingen.

Een ouderenadviseur is gespecialiseerd in de vragen en problemen over zorg die ouderen tegenkomen. Een ouderenadviseur is er ook om mantelzorgers te adviseren over de zorg voor een ouder iemand. U kunt bijvoorbeeld een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) van ouderenbond Unie KBO raadplegen.

Meer lezen over cliëntondersteuning en ouderenadvies.

Casemanager dementie

Een casemanager dementie ondersteunt mensen met dementie en mantelzorgers bij al hun vragen over dementie. Daarnaast biedt hij of zij informatie over zorgmogelijkheden en helpt eventueel zorg te regelen. De casemanager is uw aanspreekpunt voor vragen, ook wanneer er meerdere zorgverleners betrokken zijn. De casemanager dementie wordt soms ook wel dementieverpleegkundige genoemd.

U kunt bij de Meitinker, uw huisarts of uw zorginstelling navragen of u een casemanager dementie kunt krijgen. Vaak is dit een wijkverpleegkundige.

Soms heeft de gemeente ook een aparte dementieconsulent, waar u terecht kunt voor tips, ondersteuning en hulp bij de zorg voor iemand met dementie.

Mantelzorgmakelaars

Als mantelzorger moet u veel regelen. Een mantelzorgmakelaar kan u hierbij helpen, bijvoorbeeld bij de administratie. Mantelzorgmakelaars kunnen ook bemiddelen tussen u en uw werkgever, als u werk en mantelzorg wilt combineren.

Als u aanvullend bent verzekerd, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten van de mantelzorgmakelaar vergoedt. Dit kunt u nazoeken in uw polis of op de website van de beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars.

Mantelzorgcoördinator

De mantelzorgcoördinator is het centrale aanspreekpunt voor alle mantelzorgers in de gemeente Heerenveen. Heeft u vragen over de zorg thuis, de Mantelzorgpas of over het aanbod op deze website neem dan contact met haar op.

Telefoonnummer: 06 5232 8075

E-mail: j.dejong@caleidoscoop.net

Cursus of lotgenotencontact

Tijdens een cursus voor mantelzorgers of een lotgenotenbijeenkomst kunt u veel informatie opdoen over mantelzorg en het omgaan met de aandoening of beperking van uw naaste.

Zo heeft GGZ Friesland een 10-daagse training die mantelzorgers ondersteunt en sterker maakt.

PluZ, het servicepakket van De Friese Wouden, heeft samen met andere zorgspecialisten een cursus Ziekenverzorging thuis voor mantelzorgers ontwikkeld. Hier leert u alles over de juiste manier van verzorgen, hoe u fysiek overbelasting voorkomt, u leert andere mantelzorgers kennen en kunt uw verhaal kwijt. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers die de Mantelzorgpas hebben ontvangen en bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur.

Neem voor meer informatie over deze cursus en andere cursussen contact op met de mantelzorgcoördinator.

Meer over contact met andere mantelzorgers.

Maatjes en buddys

Een maatje of buddy luistert, doet samen met u iets leuks, is betrokken en heeft tijd en aandacht voor u. Ook helpen zij met het opbouwen van een sociaal netwerk.

Familie-ervaringsdeskundige

De familie-ervaringsdeskundige van GGZ Friesland biedt een luisterend oor, kan zorg delen en met u bespreken hoe u zich staande kunt houden.

Informatie bij de Meitinker

Heeft u een vraag over mantelzorgen of over mantelzorgondersteuning in uw gemeente? Dan kunt u ook contact opnemen met de Meitinker om uw situatie te bespreken; de Meitinker zal dan met u meedenken over een passende oplossing voor uw vraag.

Organisaties

Er zijn verschillende organisaties waar uw naaste misschien terecht kan voor ondersteuning en begeleiding.

MEE Friesland is een organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte én hun omgeving. Talant ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking zodat zij zoveel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Myosotis is een vrije tijdsclub van Caleidoscoop voor mensen met een verstandelijke beperking. En Samen = Leuker organiseert elke maand een ontmoetingsavond in het jongerencentrum CASA. Je kunt meedoen als je 18 jaar of ouder bent en speciaal onderwijs heb gevolgd.

Zie ook