Soms heeft u niet zozeer een luisterend oor, maar praktische hulp nodig. Ook dan zijn er talloze mogelijkheden. Hulp in de huishouding bijvoorbeeld. Of een auto met chauffeur!

Respijtzorg

Respijtzorg of vervangende mantelzorg is zorg die meestal tijdelijk aan de hulpbehoevende wordt gegeven als vervanging of aanvulling voor de zorg die u biedt. U hebt dan even vrij.

Respijtzorg kan zowel door vrijwilligers als door professionele hulpverleners gegeven worden. Kijk voor meer informatie op de pagina over respijtzorg.

Hulp bij het huishouden

Iemand van een thuiszorgorganisatie komt langs om huishoudelijk werk te doen voor de hulpbehoevende, zodat u zich meer op andere taken kunt richten.

Als u eenvoudige huishoudelijke hulp nodig heeft dan is het de bedoeling dat u dit zelf regelt. De meitinker kan u hier wel bij helpen en in bepaalde gevallen biedt de gemeente financiële ondersteuning met een Himmelsjek.

Als u intensievere ondersteuning in de huishouding nodig heeft, dan vergoedt de gemeente dit.

Maaltijdservice

Een aantal zorginstellingen en commerciële organisaties bezorgen maaltijden in de gemeente Heerenveen (tafeltje-dekje).

Thuiszorg

Iemand van een thuiszorgorganisatie komt langs om een deel van de zorg aan de hulpbehoevende te geven. Bijvoorbeeld helpen met aankleden of wassen. U kunt hierbij denken aan verzorging en verpleging of begeleiding.

Overige hulpmiddelen

De Groene Kruis winkel heeft verpleegartikelen en hulpmiddelen te leen voor de verzorging thuis. Verder zijn er nog uiteenlopende mogelijkheden die voor de hulpbehoevende bestemd zijn, maar die u als mantelzorger kunnen ontlasten, zoals:

Neem voor specifieke maatwerkoplossingen contact op met de meitinker uit uw omgeving.

Ergotherapie

Een ergotherapeut kan het uitvoeren van dagelijkse activiteiten door uw naaste wat gemakkelijker maken. Door oefeningen en advies over hulpmiddelen kan uw naaste misschien nog wat langer zelfstandig zijn.

U kunt zonder verwijzing terecht bij de ergotherapeut. Meer lezen over ergotherapie.

Hulp bij vervoer

Hulpbehoevende inwoners van de gemeente die vervoer nodig hebben, kunnen gebruik maken van de VSP-auto. Dit is een auto met chauffeur van het Vrijwilligers Servicepunt (VSP).

Wie vanwege een (loop)beperking moeite heeft met boodschappen doen, op visite gaan bij familie of vrienden en andere activiteiten in de omgeving, kan zich melden bij de meitinker. De meitinker beoordeelt of Wmo-vervoer mogelijk is.

Klussendienst

Een klussendienst is er voor kleine klussen en reparaties. Een lamp ophangen, de CV ketel bijvullen of grasmaaien bijvoorbeeld. In de gemeente Heerenveen hebben Caleidoscoop, thuiszorg De Friese Wouden en een aantal kerken een klussendienst.

Financiën, administratie, regelingen

Kost het u moeite om de administratie op orde te houden, dan kunt u misschien hulp krijgen bij de thuisadministratie. Een aantal organisaties, zoals Humanitas, Stichting De Barones en de vrijwillige ouderenadviseurs van de ouderenbond COSBO, kunnen u helpen met het bijhouden van uw financiële administratie. U kunt ook eens kijken naar de tips om zelf uw administratie aan te pakken.

Kan uw naaste niet meer zelf beslissen over zijn of haar financiën, dan moet er een bewindvoerder en eventueel een mentor worden aangewezen. Tenzij iemand zijn wensen al eerder heeft vastgelegd door middel van een levenstestament.

Voor juridische vragen over de mantelzorg kunt u terecht bij Sociaal Juridische Ondersteuning.

Vindt u het moeilijk om de zaken rondom de zorg goed te regelen, dan kunt u wellicht gebruik maken van cliëntondersteuning of advies vragen bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning.

Ondersteuning thuis

Heeft u hulp, begeleiding of advies nodig bij de zorg voor een naaste maar is professionele zorg (nog) niet nodig? Dan kunt u een beroep doen op de nieuwe gratis dienst ‘Ondersteuning Thuis’. Het gaat om kortdurende praktische ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging, valpreventie, tiltechnieken, informatie over hulpmiddelen of omgaan met een ziek(t)e.

Vergelijk hulpaanbod