Voor informatie over wonen, welzijn, zorg en activiteiten in uw buurt
Zorgen voor een ander

Respijtzorg

Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen.

Vrijwillige of professionele respijtzorg

Respijtzorg is vaak hulp van vrijwilligers (vrijwilligerszorg). Vrijwilligers hebben geen opleiding gehad in de zorg, maar ze maken vaak een groot verschil. Door er gewoon te zijn en een praatje te maken met uw naaste. Of door eenvoudig huishoudelijk werk over te nemen.

Soms kan de zorg beter worden overgenomen door professionele zorgverleners. Uw naaste gaat dan naar een zorginstelling voor logeeropvang of dagopvang. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen.

Vrijwilliger voor respijtzorg zoeken

Vervangende mantelzorg kunt u zelf regelen, bijvoorbeeld via de vrijwilligerscentrale of een andere organisatie. U vindt een overzicht bij vrijwilliger nodig.

Een aantal organisaties in de gemeente Heerenveen biedt vrijwillige thuishulp. Humanitas biedt toezicht of gezelschap aan in Heerenveen en Weststellingwerf. De landelijke Stichting de Zonnebloem maakt gebruik van vrijwilligers om activiteiten te ondernemen met mensen die een lichamelijke beperking hebben.

Vindt u het lastig om een geschikte vrijwilliger te vinden, dan kunt u bij verschillende organisaties voor mantelzorgondersteuning terecht voor advies en ondersteuning.

Logeeropvang regelen

U kunt eens kijken naar de mogelijkheden voor:

Dagopvang regelen

Dagbesteding, dagopvang of dagbehandeling geven de mogelijkheid om op vaste momenten in de week onder de mensen te komen en aan activiteiten mee te doen. Het geeft mensen een zinvolle daginvulling en mantelzorgers een adempauze. Vaak is er ook verzorging mogelijk op de locatie.

U kunt eens kijken naar de mogelijkheden voor:

Dagopvang en dagbesteding voor mensen die nog thuis wonen vraagt u aan bij uw gemeente, via de Meitinker. Woont iemand thuis met een Wlz-indicatie, dan kunt u voor meer informatie terecht bij het zorgkantoor.

Respijtweekend

Eén keer per jaar organiseert Stichting Welzijn Het Bolwerk een respijtweekend. De zorg wordt u dan een weekend lang volledig uit handen genomen, zodat u écht tijd voor uzelf heeft. Dit wordt elk jaar voor 8 mantelzorgers door de gemeente vergoed. Het respijtweekend is er voor mantelzorgers die langer dan 3 maanden, meer dan 5 uur per week voor iemand zorgen. Het bestaat uit een ontspannend programma ergens in Nederland met veel gezelligheid, ontmoetingen en goede gesprekken. MEE Friesland organiseert ook respijtweekenden voor mantelzorgers. Tijdens deze weekenden gaan mantelzorgers er op uit met begeleiders van MEE Friesland om even afstand te nemen van de mantelzorg en nieuwe energie op te doen. Het programma draait om ontspanning en ontmoetingen met andere mantelzorgers.

Voor kinderen met bijvoorbeeld een chronisch ziek broertje of zusje zijn er speciale kinderkampen, zoals van Humanitas.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de mantelzorgcoördinator.

Respijtzorg regelen via de Meitinker

Voor professionele respijtzorg, zoals logeeropvang, dagopvang of begeleiding, heeft degene voor wie u zorgt een beschikking nodig van de gemeente. Om deze te krijgen, kunt u een melding doen bij de Meitinker.

De gemeente bekijkt dan of uw naaste in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor hulp van een vrijwilliger hoeft u niet eerst langs de gemeente. Iemand van de Meitinker kan u wel helpen om in contact te komen met een organisatie die vrijwillige hulp biedt. Voor deze hulp kunt u contact opnemen.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Op vergelijkingssite Independer kunt u zien welke verzekeraars dat zijn.

Eventueel kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekering.

Respijtzorg vanuit de Wet langdurige zorg

Heeft uw naaste 24 uur per dag zorg en toezicht nodig, dan kunt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen. Mensen die thuis wonen met een indicatie voor langdurige zorg, kunnen ook gebruik maken van respijtzorg. U kunt logeeropvang of dagopvang regelen via het zorgkantoor of zelf inkopen met uw pgb, als u dat heeft.

Uitstapje of aangepaste vakantie

Een uitstapje, vakantie of activiteit kan ook vallen onder respijtzorg. Uw naaste kan bijvoorbeeld op vakantie via Het Rode Kruis of Stichting De Zonnebloem. U kunt ook gezellig samen met uw naaste op pad gaan; als het voor u maar ontspannend is.

U kunt ook eens kijken naar de mogelijkheden voor verblijf in een zorghotel of een aangepaste vakantie voor kinderen met een beperking.

Organisatie voor respijtzorg zoeken

Op deze website vindt u diverse organisaties die respijtzorg aanbieden, zowel professioneel als vrijwillig. Vrijwilligersorganisaties vindt u op de pagina Vrijwilliger nodig.

Zie ook