Wat kunnen wij voor u doen?

In elk gebied vindt u een preventieteam. In elk team zit een jongerenwerker, opbouwwerker, VSP-er, jeugdverpleegkundige en wijkmaatschappelijk werker. Het preventieteam ondersteunt bewoners met vragen die zij in het dagelijks leven tegenkomen. De medewerkers van de diverse organisaties werken samen om elke vraag zo snel en volledig mogelijk te beantwoorden. Het inschakelen van een medewerker van het preventieteam is gratis.

Het preventieteam heeft een preventieve taak. Dit betekent dat ze problemen van bewoners voor willen zijn en de sociale infrastructuur versterken.

  • Wat zijn de gordijnen daar overdag vaak dicht.
  • Hé, dat jongetje daar op straat, die zou toch op school moeten zitten?
  • Wat hebben we die oude mevrouw al lang niet meer in het buurthuis gezien.

De kracht van het preventieteam is dat de verschillende disciplines elkaar aanvullen en versterken. Ieder heeft een eigen insteek: een jongerenwerker heeft andere mogelijkheden dan een jeugdverpleegkundige, de wijkmaatschappelijk werker kijkt anders dan een opbouwwerker.

Hoe werken wij?

De medewerker in het preventieteam heeft veel contacten in het netwerk en werkt nauw samen met andere beroepskrachten (zoals de meitinker), maar ook zeker met vrijwilligersinitiatieven. Ze gaan gebiedsgericht te werk: dichtbij de mensen, dichtbij de organisaties, dichtbij mogelijke oplossingen. Eigen kracht staat centraal, wat betekent dat inwoners van de gemeente Heerenveen zoveel mogelijk zelf aanpakken en oplossen, vaak met hulp van familie, vrienden of buren.

Ze weten de weg naar verenigingen, kerken, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke instellingen. Daardoor kunnen zij u snel helpen om een juiste oplossing voor u te vinden, dichtbij huis.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 

Opbouwwerk

Opbouwwerkers van welzijnsorganisatie Caleidoscoop ondersteunen bewoners in buurten, wijken en dorpen bij het aanpakken van problemen of het realiseren van wensen in de eigen leefomgeving. Dit zijn vaak problemen die te maken hebben met wonen en/of samenleven. De opbouwwerker adviseert, bemiddelt en stimuleert dat bewoners zelf actief aan verbetering van de situatie bijdragen.

VSP-ers

De VSP-er is een medewerker van het Vrijwilligers Servicepunt die gespecialiseerd is in het coachen en begeleiden gericht op meedoen in de samenleving. De VSP-er van welzijnsorganisatie Caleidoscoop ondersteunt de vrijwillige inzet in wijken en dorpen.

Jongerenwerk

De jongerenwerkers van welzijnsorganisatie Caleidoscoop bevinden zich waar de jongeren te vinden zijn. Op school, in de vrije tijd zoals op straat, in buurthuizen, het jongerencentrum, jeugdhonken of in een andere leefomgeving. Het betekent dat veel jongeren, uit verschillende wijken en dorpen, in verschillende leeftijdscategorieën en vanuit verschillende achtergronden worden bereikt.

Het jongerenwerk van Caleidoscoop richt zich niet op het aanbieden van activiteiten aan jongeren. Ze richten zich juist op de behoefte van jongeren van waaruit jongeren zelf, in samenwerking met volwassenen en professionals, activiteiten ontwikkelen.

Jeugdverpleegkundige

De JGZ-verpleegkundige kijkt samen met ouders naar de ontwikkeling van het kind tijdens elk consult op het consultatiebureau. Dit doen zij door vragen over de ontwikkeling te stellen en door middel van ontwikkelings-spelletjes. Ontwikkeling is een proces dat zich over jaren uitstrekt en in tempo varieert bij kinderen. Om op tijd te signaleren dat de ontwikkeling bij een kind niet goed of anders verloopt is het belangrijk om de ontwikkeling tijdens elk consult te registreren in het digitale dossier.

Wijkmaatschappelijk werker

De wijkmaatschappelijk werker ondersteunt mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk. Dit kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Huurschuld of werkloosheid kunnen redenen zijn voor mensen om hulp te vragen, maar bijvoorbeeld ook opvoedings- of relatieproblemen. Door deze en andere problemen kunnen mensen depressief, verdrietig of opstandig worden en ze weten dan vaak niet hoe ze daar uit moet komen. Dit zijn voorbeelden van psychosociale problemen.

De wijkmaatschappelijk werker helpt inzicht in iemand zijn problemen en leert hem of haar nieuwe vaardigheden. De inwoner kan hierdoor zijn problemen zelf hanteren en oplossen. De wijkmaatschappelijk werker heeft spreekuren in de wijk, gaat bij mensen op huisbezoek en gaat af op signalen.

Contact

Bekijk hier het actuele overzicht van het volledige team in woonservicezone 1.

Vergelijk hulpaanbod