Organisaties

Zoek in resultaten
Filter resultaten

Meer filters

Nes, Akkrum en Aldeboarn

Op 'e rit, opruimen en ordenen

Op 'e rit uit Akkrum biedt praktische organizing-hulp aan huis door een doelmatige aanpak, het geven van adviezen en coaching tijdens en tussen de wer...

Contact
Suster van de Vegtstraat 31 31
8491GE Akkrum
Contact
Leppedyk 37a
8491GJ Akkrum

Thuiszorg Het Friese Land

Thuiszorg Het Friese Land biedt de inwoners van Noord en Midden Friesland in iedere levensfase een brede variatie aan zorg- en welzijnsdiensten, waarb...

Contact
Buorren 5
8491BZ Akkrum

Steunpunt De Barones - locatie Akkrum

Steunpunt De Barones is er voor minima die hulp zoeken bij alle regels, rechten en plichten: De Barones biedt ondersteuning bij:doorverwijzing naar in...

Contact
Boarnswâl 15
8491ER Akkrum

GGD Fryslân - Jeugdgezondheidszorg

Als GGD werken wij aan het bevorderen van uw gezondheid. Maar ook willen wij gezondheidsproblemen bij u voorkómen. Wij richten ons onder andere op inf...

Contact
De Stringen 5
8491HA Akkrum

Vrouwen van Nu - afd. Utingeradeel

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen ...

Contact
Folkert Kuipersstrjitte 15
8491DE Akkrum

Woonservicezone 6

Meitinkers en Preventiewerkers: Akkrum, Nes en Aldeboarn Heeft u vragen over wonen, welzijn en zorg, dan kunt u bij de meitinker terecht. De meit...

Contact

Driestroom - huis Romsicht

Wij, Regina en Sjouke van Dijk, hebben in 2019 Driestroomhuis Romsicht opgezet. Door jarenlange ervaring als pleegouder en meeleefgezin zijn wij tot h...

Contact
Boarnsterdyk 72
8491AW Akkrum

ZorgMies

ZorgMies Friesland bemiddelt in aanvullende mantelzorg en ouderenzorg. Onze dienstverlening is gericht op zorgaanvragers van alle leeftijden. Bij elke...

Contact
Kanadeeskestrjitte 45
8491BC Akkrum
Vergelijk hulpaanbod