Voor informatie over wonen, welzijn, zorg en activiteiten in uw buurt
Nieuwsbericht

Verslag bijeenkomst ‘Praat mee over de acceptatie van LHBTI-ers’ in Heerenveen

Foto via gemeente Heerenveen

Een verslag over de brainstormbijeenkomst op dinsdag 27 november 2018 in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen, geschreven door Diana Elsinga.

Inspirerende start

De bijeenkomst begon met een prikkelend, verfrissende en intieme theatervoorstelling gespeeld door acteurs. Er waren een paar verhalen uitgespeeld van allerlei soorten mensen: hetero, bi, homo, lesbo, stoer, lief, scholier, student, vader, dominee, zus en buurjongen. Het liet de aanwezigen zien dat liefde niet zo voorspelbaar is als we wel eens zouden willen. Bekijk de website eens voor meer informatie over de homonologen: liveyourstory.nl

Inclusieve samenleving

Wethouder Jelle Zoetendal deed aansluitend een welkomstwoord. Ieder mens wil van betekenis kunnen zijn, daarom is meedoen in de samenleving zo belangrijk. Meedoen heeft veel facetten: van werk en het hebben van sociale contacten tot persoonlijke ontwikkeling. De gemeente Heerenveen gelooft in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen, dus ook voor LHBTI-ers. Ons ideaal is een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Meedoen is namelijk een mensenrecht. Wij streven naar een samenleving waarin mensen allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op basis van gender of seksuele voorkeur.

Omvang problematiek

Anne de Groot (COC Friesland) en Mirka Antolovic (Tumba) vertelden vervolgens meer over hun organisaties en wat zij tegenkomen in de praktijk. Er wordt een pakkende link gelegd tussen de uitgedeelde gekleurde kaartjes onder de aanwezigen en de merktekens die de nazi’s aan groepen mensen gaven in de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om deze vlot van elkaar te kunnen onderscheiden, gebruikten ze een indeling met gekleurde driehoeken.

Anne en Mirka geven een indruk van de omvang van de problematiek. Ongeveer 1 op de 20 volwassenen is LHBTI-er. Landelijke feiten en cijfers geven aan dat LHBTI-ers vaker te maken krijgen met pesten, uitsluitingen en psychische problemen. Zo blijkt dat zij zich vaker onveilig voelen (ook in de eigen woonomgeving) en minder sociale cohesie ervaren. Zelfmoord blijkt onder lesbische, homo- en biseksuele jongeren 4,5 keer vaker voor te komen dan onder heteroseksuele jongeren. Ook in onze gemeente zijn er diverse meldingen geweest van LHBTI-ers van discriminatie en intimidatie en geweldsincidenten waarbij seksuele geaardheid de aanleiding is geweest. Uit onderzoek blijkt ook dat er naar verhouding weinig incidenten worden gemeld.

Stappenplan

Ondergetekende mocht vervolgens het stappenplan voor het ontwikkelen van lokaal LHBTI-beleid toelichten. We hebben een aantal stappen in beeld gebracht om structureel LHBTI-beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de lokale situatie van de gemeente Heerenveen. We vinden het belangrijk om niet alleen te praten over, maar ook vooral door in gesprek te gaan met de mensen waar het om gaat. Door het met elkaar te hebben over wat er speelt in de gemeente Heerenveen rondom acceptatie en veiligheid van LHBTI’s hopen we een goed beeld te krijgen van de lokale situatie. Met dit inzicht willen we speerpunten en prioriteiten vaststellen in een actieplan. Vervolgens zal dit uitgewerkt worden in een beleidsnotitie en voorstel voor de gemeenteraad ter besluitvorming. Besluitvorming zal in maart plaats vinden (als alles volgens planning verloopt).

Co-creatie

Vervolgens mochten de aanwezigen, onder het genot van een broodje en een kop soep, zelf aan de slag en met elkaar in gesprek over eigen ervaringen, zowel privé als zakelijk. De verschillende groepjes begonnen - na een voorstelrondje - met een verkenning van wat er lokaal speelt. Kunnen mensen open zijn over hun seksuele voorkeur en genderidentiteit? Voelen zij zich veilig op straat? Worden ze geaccepteerd op school, in de sportvereniging, in de lokale samenleving? Vervolgens werden er ideeën besproken over wat we gezamenlijk kunnen doen om de positie van LHBTI’s te verbeteren.

Zowel de organisatie als de deelnemers kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.