Weerbaarheidtrainingen en leren leren training

Hulpaanbod van: Praktijk Parachute

“Ho, tot hier en niet verder…!”

Deze succesvolle psychosociale weerbaarheidtraining leert kinderen spelenderwijs hun innerlijke kracht ontdekken en toepassen, zodat ze sterker en steviger in de wereld komen te staan.
Zij leren zorgen voor zichzelf in relatie tot de ander en met respect voor zichzelf en de ander.
Het accent ligt in de training op ervarend leren in een groep. Het is gebleken dat kinderen sneller leren door fysiek bezig te zijn, waarbij de groep het oefenpodium is.

"Choice"
“CHOICE”
CHOICE is een psychosociale weerbaarheidtraining gebaseerd op de methode "Ho, tot hier en niet verder…!".
CHOICE staat voor Contact, Help jezelf, Ontwikkeling, Interactie, Communicatie en Emoties.
Uitgangspunt:
Je hebt altijd een keus in hoe je omgaat met wat je tegenkomt in het leven.
Wat leren de jongeren:
In 10 bijeenkomsten:
Beter omgaan met jezelf en de ander, met respect voor jezelf en de ander.
Jezelf ‘zien’ en ‘zijn’ zoals je bent. Regisseur over je eigen leven zijn.
Keuzes maken om goed voor jezelf te zorgen: Wat voel ik? Wat wil ik? Wat doe ik?
Gebruik maken van je mogelijkheden en talenten
en daarmee trots zijn op jezelf!
Wat leren de ouders:
In 3 avondbijeenkomsten:
Komen ouders samen en krijgen handvatten aangereikt hoe zij hun jongeren kunnen ondersteunen in het proces dat de puber doormaakt van afhankelijkheid naar zelfstandigheid en autonomie.
Daarnaast gaan jongeren en ouders in 2 combibijeenkomsten samen aan de slag met communicatie, conflict oplossen en spanning verminderen.

"Doorstart"
DOORSTART

Deze combinatie training is bedoeld voor gescheiden ouders en hun kinderen, die moeilijkheden ervaren bij het uitvoeren van het ouderschapsplan.

U bent gemotiveerd om als ex-partners uw communicatie met elkaar en de kinderen te verbeteren. En u gunt uw kinderen goed contact met beide ouders.

In DOORSTART gaat u:

-afscheid nemen als partners, doorstarten als
co-ouders
-het kind horen en zien in zijn verlangens en wensen
-kinderen spelenderwijs de scheiding laten verwerken
-bouwen aan weerbaarheid van alle gezinsleden
-het nieuwe ouderschap vormgeven
-het ouderschapsplan naar de praktijk vertalen
ONZE WERKWIJZE:

- 10 bijeenkomsten, waarvan:
- 3 Groepsbijeenkomsten voor co-ouders
- 4 Trainingsbijeenkomsten voor kinderen
- 2 Trainingsbijeenkomsten voor kinderen en ouders
- 1 afsluitend gesprek met co-ouders en kinderen

Wij werken op een positieve, oplossingsgerichte manier.
Onze bedoeling is om met Doorstart richting te geven aan de communicatieve vaardigheden van u als co- ouders .We willen u toerusten met inzicht in oude patronen en nieuwe manieren van reageren op elkaar ontdekken, zodat u beter afspraken kunt maken met elkaar

Van belang vinden wij het voor de kinderen dat in alle verwarring gestreefd wordt naar zo veel mogelijk duidelijkheid en overzicht.
En dat wensen en behoeften van de kinderen om contact met ouders te hebben zoveel mogelijk leidend zijn.
In de bijeenkomsten met de kinderen werken we spelenderwijs toe naar weerbaarheid en zelfvertrouwen .

Contactpersoon

Meer informatie

Soort cursus
  • opvoedingscursussen
  • sociale vaardigheidstrainingen
  • weerbaarheidstrainingen
  • echtscheiding
Benodigde voorkennis

Geen voorkennis nodig.

Motivatie om te willen werken aan verbetering en verandering wel!

Looptijd van de cursus

Ho, tot hier en niet verder - 11 kinderbijeenkomsten á 1 uur
3 ouderavonden á 2 uur
1 intakegesprek
1 evaluatiegesprek
Looptijd totaal: ongeveer 12 weken

Choice - 10 jongerenbijeenkomsten á 1,5 uur
3 ouderavonden á 2 uur
2 Ouder&kind meetings
1 intakegesprek á 1 uur
1 eindgesprek á 1 uur
Looptijd totaal: ongeveer 16 weken

Doorstart - 10 bijeenkomsten, waarvan:
- 3 Groepsbijeenkomsten voor co-ouders
- 4 Trainingsbijeenkomsten voor kinderen
- 2 Trainingsbijeenkomsten voor kinderen en
ouders
- 1 afsluitend gesprek met co-ouders en
kinderen
Looptijd totaal: ongeveer 16 weken

Cursusmateriaal

Werkboeken voor kinderen en ouders

Locatie is afhankelijk van waar de meeste deelnemers vandaan komen.
Meestal wordt een ruimte gehuurd in een school

Toelichting dagen en tijden


Bij voldoende deelname (min. 4 deelnemers) wordt er een groep gestart

Kosten

Ho, tot hier en niet verder! 700,- euro per gezin
1 trainer incl. cursusmaterialen

Choice 700,- euro per gezin
1 trainer incl. cursusmaterialen

Doorstart 750,- euro per gezin
1 trainer/ 1 mediator incl. cursusmaterialen

Inschrijven of aanmelden

Aanmelding kan telefonisch: Praktijk Parachute - 06-43285443 Via de email: info@praktijkparachute.nl of via het contactformulier op de website: www.praktijkparachute.nl

Doelgroepen

Alleenstaande ouders, Gezinnen, Ouders van kinderen met een beperking, Ouders/opvoeders, Jongeren met allergie├źn, Jongeren met een angststoornis, Jongeren met een auditieve beperking, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met een eetstoornis, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met overgewicht, Jongeren met psychische problemen, Kinderen met allergie├źn, Kinderen met een angststoornis, Kinderen met een auditieve beperking, Kinderen met een chronische ziekte, Kinderen met een eetstoornis, Kinderen met een lichamelijke beperking, Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, Kinderen met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Kinderen met een verstandelijke beperking, Kinderen met leerproblemen, Kinderen met overgewicht, Kinderen met psychische problemen, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Cursus
Vergelijk hulpaanbod