Voor informatie over wonen, welzijn, zorg en activiteiten in uw buurt
Werk, geld en uitkering

Collectieve zorgverzekering

Veel gemeenten hebben een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Die bestaat dan uit een basisverzekering en een aanvullend pakket. Door speciale afspraken met de zorgverzekeraar is de premie lager of krijgt u meer kosten vergoed.

Eigen risico

U heeft bij de basisverzekering een verplicht eigen risico. In 2019 is dit € 385. Maakt u zorgkosten? Dan moet hiervan in 2019 dus € 385 zelf betalen. Soms kunt u dit eigen risico bij de collectieve zorgverzekering van de gemeente meeverzekeren. De premie wordt dan wel iets hoger, maar het eigen risico hoeft u niet meer te betalen.

Aanvragen

Kijk eens op gezondverzekerd.nl of uw gemeente een collectieve verzekering aanbiedt en of u in aanmerking komt. Op deze site en op de website van de gemeente staat hoe u die verzekering kunt aanvragen.
Ook veel patiëntenorganisaties en belangenverenigingen bieden een collectieve verzekering aan.

Zie ook