Voor informatie over wonen, welzijn, zorg en activiteiten in uw buurt
Werk, geld en uitkering

Individuele inkomenstoeslag

Wat is de individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag is geld van de gemeente voor mensen die al lang een bijstandsinkomen hebbenen geen zicht hebben op inkomensverbetering op de korte termijn. U kunt het geld gebruiken om bijvoorbeeld rekeningen te betalen of een nieuwe koelkast of wasmachine van te kopen. U hoeft de gemeente niet te laten zien waar u het geld aan uitgeeft. Het geld is een 'extraatje'. Het wordt dus niet van uw uitkering afgetrokken. U betaalt geen belasting over het geld.
De individuele inkomenstoeslag is in de plaats gekomen van de langdurigheidstoeslag.

Wie kan het aanvragen?

U kunt de inkomenstoeslag aanvragen als u aan al deze voorwaarden voldoet:

  • U bent 21 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd.
  • U had de afgelopen jaren een inkomen op bijstandsniveau.
  • U heeft niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben.
  • De afgelopen twaalf maanden heeft u niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag ontvangen.
  • U bent niet in staat om met werk een hoger inkomen te krijgen.

Geen hoger inkomen

U kunt alleen een inkomenstoeslag krijgen als u de afgelopen periode echt geprobeerd heeft om een beter inkomen te krijgen. De gemeente beoordeelt dit. Als u voldoende geprobeerd heeft, maar het niet gelukt is, ontvangt u een individuele inkomenstoeslag.
Kunt u door een beperking niet actief naar werk zoeken? Dan kan de gemeente een arbeidsmedisch advies aanvragen waarin staat wat u wel en niet kunt. Heeft u al een arbeidsmedisch advies van UWV? Laat dit dan zien.

Zelf aanvragen

U moet de inkomenstoeslag zelf aanvragen bij de sociale dienst van uw gemeente. U kunt elk jaar opnieuw een toeslag aanvragen, als u weer aan de voorwaarden voldoet.

Hoogte van de inkomenstoeslag

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag hangt af van uw thuissituatie. De toeslag bedraagt in 2018 :

  • voor gehuwden en samenwonenden € 578,- ;
  • voor alleenstaande ouders € 524,-;
  • en voor alleenstaanden € 420,- per jaar.