U heeft alles al geprobeerd, maar u kunt nog steeds niet rondkomen. Dan is er vaak extra ondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld van de gemeente.

Regelingen van de gemeente

Uw gemeente heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo kunt u gemeentelijke heffingen vaak gespreid betalen. Soms is kwijtschelding van gemeentebelasting mogelijk. Daarnaast biedt de gemeente deze regelingen:

  • Budgetmaatje; de gemeente heeft budgetmaatjes die u graag helpen om weer goed rond te komen.
  • Budgetbeheer; budgetbeheer van de gemeente betekent dat iemand tijdelijk uw geldzaken regelt. U komt dan zelf niet aan uw geld. U krijgt geld voor boodschappen (leefgeld) en uw vaste lasten worden betaald.

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u zich wenden tot uw meitinker.

De gemeente heeft wellicht nog andere speciale voorzieningen en kortingsregelingen om u financieel te steunen. Bijvoorbeeld:

Wilt u weten of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding? Dit kunt u nagaan met Bereken uw recht.

Meedoenregeling

In veel gemeentes is er een Meedoenregeling voor mensen met een laag inkomen. U en uw gezinsleden krijgen een bedrag om te besteden aan activiteiten. Bijvoorbeeld voor sport en spel, muziek en dans of voor uitstapjes.

Vraag de gemeente wat er mogelijk is.

Hulp bij regelingen en formulieren

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van regelingen? Bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren? Misschien kunnen mensen uit uw omgeving of vrijwilligers u helpen. Meer over hulp bij administratie en geldzaken.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod