HomeContact
ProfessionalsJongeren

Geavanceerd zoeken

Onderwerpen

Organisaties

  • Accare Sneek (Contract jeugdzorg)

   Voor kinderen en jongeren met psychische problemen gaat opgroeien niet vanzelf. Door bijvoorbeeld angst, onzekerheid, somberheid,...

   Hegedyk 9
   8601ZR Sneek

  • Alzheimer Nederland - Hoofdkantoor (Algemene voorziening (organisatie))

   Alzheimer Nederland strijdt al bijna 30 jaar tegen dementie. Dat zou niet mogelijk zijn zonder de steun van onze donateurs en...

   Stationsplein 121
   3818LE Amersfoort

  • COSBO (Algemene voorziening (organisatie))

   Het Cosbo is een samenwerkiingsverband van 6 lokale ouderenbonden in Heerenveen, te weten 3 x ANBO (Heerenveen, de Knipe en...

   Schoterlandseweg 56
   8454KG Mildam

  • Caleidoscoop (Algemene voorziening (organisatie))

   Caleidoscoop is een patiëntenvereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis en directbetrokkenen. De...

   Postbus 2785
   3500GT Utrecht

  • Comfortzorg (Contract jeugdzorg)

   Comfortzorg biedt alle vormen van Thuiszorg in de provincie Friesland. Verzorging, Verpleging, Begeleiding, Begeleiding groep en...

   Burgemeester Kuperusplein 144
   8442CJ Heerenveen

  • Connecting Hands - Prozorg BV (Contract wmo)

   Zorginstelling Connecting Hands Hulp nodig? Kom binnen, wij luisteren… Ziet u door de bomen het bos...

   Schrans 92
   8932NH Leeuwarden

  • Dag-en vrijetijdsbesteding DOKS (Contract wmo)

   Wij zijn een kleinschalige dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Doks is gesitueerd in het buitengebied van...

   Wolter Jagerswijk 8A
   8411WL Jubbega

  • Dagbesteding Het Sleutelbos (Contract wmo)

   Het Sleutelbos is een kleinschalige dagbesteding, aangesloten bij Bezinn, voor mensen met een beperking. Er kan gewerkt worden in het...

   Schoterlandseweg 2a
   8414LV Nieuwehorne

  • De Friese Wouden - Thuiszorg Heerenhage (Contract wmo)

   De Friese Wouden levert een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. Dat doen we door onderdeel van een gemeenschap...

   Heerenhage 230
   8446DE Heerenveen

  • De Friese Wouden - Huishoudelijke hulp BV (Contract wmo)

   De Friese Wouden levert een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. Dat doen we door onderdeel van een gemeenschap...

   K R Poststraat 131
   8448EB Heerenveen

  • De Friese Wouden - Thuiszorg Heerenveen (Contract wmo)

   De Friese Wouden levert een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. Dat doen we door onderdeel van een gemeenschap...

   van Leeuwenhoekweg 6
   8451CN Oudeschoot

  • De Friese Wouden - Thuiszorg Heerenveen (Contract wmo)

   De Friese Wouden levert een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. Dat doen we door onderdeel van een gemeenschap...

   Thorbeckestraat 3
   8442CX Heerenveen

  • De Friese Wouden - Thuiszorg Heerenveen (Contract wmo)

   De Friese Wouden levert een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. Dat doen we door onderdeel van een gemeenschap...

   Kattebos 146
   8446DB Heerenveen

  • De Friese Wouden - Thuiszorg Oranjewoudflat (Contract wmo)

   De Friese Wouden levert een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. Dat doen we door onderdeel van een gemeenschap...

   Serviceflat Oranjewoud 1225
   8443EL Heerenveen

  • De Kinder- en JeugdPsycholoog (Contract jeugdzorg)

   De Kinder- en JeugdPsycholoog is een laagdrempelige psychologenpraktijk in Heerenveen. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek en...

   Fok 68
   8441BR Heerenveen

  • De Nieuwe Zorg Thuis (Contract wmo)

   Zelfredzaamheid en prettig kunnen blijven wonen in uw eigen leefomgeving staat voorop. De Nieuwe Zorg Thuis is...

   Stationsweg 44
   7941HE Meppel

  • Empasa ambulante zorg en begeleiding (Contract wmo)

   Empasa is een (klein) bedrijf voor Ambulante zorg en hulpverlening, waarin wij onze krachten als hulpverleners gebundeld hebben....

   van Maasdijkstraat 65
   8441CL Heerenveen

  • Humanitas - Afdeling Heerenveen (Algemene voorziening (organisatie))

   Humanitas is een landelijke vereniging met ruim 12.000 vrijwilligers, die ongeacht geloof, rang of stand mensen helpen die tijdelijk...


    

  • Jeugdhulp Friesland (Contract jeugdzorg)

   Jeugdhulp Friesland is een gespecialiseerde jeugdzorgaanbieder. Wij bieden: behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met...

   Badweg 4
   8934AA Leeuwarden

  • LIMOR - VGE Friesland Noord (Contract wmo)

   Typisch LIMOR LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn...

   de Kei 5
   8918AR Leeuwarden

  • LIMOR - VGE Friesland Zuid (Contract wmo)

   Typisch LIMOR LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn...

   Frieswijkstraat 6
   8607AV Sneek

  • Logeerhuis Heerenveen (Contract jeugdzorg)

   Logeerhuis Heerenveen biedt logeerweekenden, vakanties, groepsbegeleiding en individuele begeleiding aan voor kinderen en jongeren van...

   Scholeksterstraat 67
   8446HZ Heerenveen

  • Maatwurk Ondersteuning (Contract jeugdzorg)

   Wij vinden het belangrijk dat mensen met een beperking alle ondersteuning en mogelijkheden krijgen om hun dag op een zinvolle wijze te...

   Wetterwille 2
   8401GB Gorredijk

  • Meriant - Marijke Hiem (Contract wmo)

   Meriant verleent aandachtsvolle en deskundige zorg aan ouderen en kwetsbare mensen. Dit doen we in een van onze 9 huizen voor...

   H Hebbesstraat 1
   8442GH Heerenveen

  • Meriant - Coornhert State (Contract wmo)

   Meriant verleent aandachtsvolle en deskundige zorg aan ouderen en kwetsbare mensen. Dit doen we in een van onze 9 huizen voor...

   Vogelwijk 20
   8446KE Heerenveen

  • Meriant - De Wente (Contract wmo)

   Meriant verleent aandachtsvolle en deskundige zorg aan ouderen en kwetsbare mensen. Dit doen we in een van onze 9 huizen voor...

   Schoterplein 2-5
   8448RP Heerenveen

  • Meriant - Herema State (Contract wmo)

   Meriant verleent aandachtsvolle en deskundige zorg aan ouderen en kwetsbare mensen. Dit doen we in een van onze 9 huizen voor...

   Heremaweg 4
   8444AN Heerenveen

  • Meriant - WenWearde (Contract wmo)

   Meriant verleent aandachtsvolle en deskundige zorg aan ouderen en kwetsbare mensen. Dit doen we in een van onze 9 huizen voor...

   Hendrik de Vosweg 22
   8411KK Jubbega

  • Meriant - Anna Schotanus (Contract wmo)

   Meriant verleent aandachtsvolle en deskundige zorg aan ouderen en kwetsbare mensen. Dit doen we in een van onze 9 huizen voor...

   Marktweg 104
   8445AC Heerenveen

  • MoleMann Mental Health - MoleMann Heerenveen (Contract jeugdzorg)

   MoleMann Mental Health is een vernieuwende ggz-organisatie die psychiatrische problematiek behandelt bij volwassenen en kinderen....

   Burgemeester Falkenaweg 58
   8442LE Heerenveen

  • MoleMann Mental Health - MoleMann Leeuwarden (Contract jeugdzorg)

   MoleMann Mental Health is een vernieuwende ggz-organisatie die psychiatrische problematiek behandelt bij volwassenen en kinderen....

   Zuidergrachtswal 4
   8933AD Leeuwarden

  • OCRN Friesland - Leeuwarden (Contract jeugdzorg)

   OCRN heeft een afdeling Dyslexiezorg en afdeling Jeugd GGZ. OCRN is gevestigd in Assen, Groningen, Hoogezand en Leeuwarden. Bij OCRN...

   François HaverSchmidtwei 2
   8914BC Leeuwarden

  • Ouderen-service Heerenveen (Algemene voorziening (organisatie))

   Ouderenservice Heerenveen: prettig leven tot op hoge leeftijd Ouder worden is wegkwijnen? Omdat je niet in je eigen huis kunt...

   Toellân 1
   8447DZ Heerenveen

  • Parnassia Groep (Contract jeugdzorg)

   De Parnassia Groep is er voor uw geestelijke gezondheid. Hulp bieden aan mensen die psychisch lijden, dat is waar ons werk om draait....

   Monsterseweg 93
   2553RJ 's-Gravenhage

  • Pento Audiologisch Centrum Friesland (Contract jeugdzorg)

   Wij zijn Pento. Experts in horen, spreken en verstaan. Vanuit verschillende locaties in Noord-, Oost- en Midden-Nederland begeleiden,...

   Verlengde Schrans 35
   8932NJ Leeuwarden

  • Pi-groep (Contract jeugdzorg)

   Pi-groep is een maatschappelijke organisatie voor de geestelijke gezondheid en integratie. Pi staat voor Persoonlijke impulsen in...

   Donia 1
   9202LB Drachten

  • Reik (Contract jeugdzorg)

   De missie van Reik is een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin recht wordt gedaan aan de persoonlijke ontwikkeling en...

   Sixmastraat 3
   8932PA Leeuwarden

  • Slachtofferhulp Nederland - Landelijk kantoor (Algemene voorziening (organisatie))

   Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing. Onze 1100 vrijwilligers bieden...

   Postbus 14208
   3508SH Utrecht

  • Steunpunt De Barones - locatie Akkrum (Algemene voorziening (organisatie))

   Steunpunt De Barones is er voor minima die hulp zoeken bij alle regels, rechten en plichten: De Barones biedt...

   Boarnswâl 15
   8491ER Akkrum

  • Stichting Caleidoscoop (Algemene voorziening (organisatie))

   Caleidoscoop is de welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. We werken samen met bewoners aan een leefbare samenleving. Dit doen...

   Weegbree 72
   8446SC Heerenveen

  • Stichting Caleidoscoop - Jongerencentrum Casa (Algemene voorziening (organisatie))

   Caleidoscoop is de welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. We werken samen met bewoners aan een leefbare samenleving. Dit doen...

   Geerts Willigenplein 2
   8441GV Heerenveen

  • Stichting Leergeld Heerenveen (Algemene voorziening (organisatie))

   Wij zijn een vrijwilligers organisatie die kinderen tussen 4 en 18 jaar financieel ondersteunen uit gezinnen die van een minimum...

   Postbus 533
   8440AM Heerenveen

  • Stichting Zorg op Maat (Contract wmo)

   Stichting Zorg op Maat is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegelaten zorginstelling voor persoonlijke...

   Vondelstraat 8
   8913HP Leeuwarden

  • Talant (Contract wmo)

   Iedereen met een verstandelijke beperking en een indicatie voor langdurige zorg (WLZ) kan een beroep doen op de 24-uurs zorg van...

   Trambaan 10
   8441BH Heerenveen

  • Team Woonservicezone 1 (Algemene voorziening (organisatie))

   Meitinkers en Preventiewerkers: Heerenveen Noord, Heerenveen Centrum, Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot, Haskerdijken,...

   Crackstraat 2
   8440ES Heerenveen

  • Team Woonservicezone 2 (Algemene voorziening (organisatie))

   Meitinkers en Preventiewerkers: Heerenveen Skoatterwâld, Oranjewoud, De Knipe, Bontebok Kunt u even niet...

   Crackstraat 2
   8440ES Heerenveen

  • Team Woonservicezone 3 (Algemene voorziening (organisatie))

   Meitinkers en Preventiewerkers: Jubbega, Hoornsterzwaag, Oudehorne, Nieuwehorne of Katlijk Kunt u even niet goed...

   Crackstraat 2
   8440ES Heerenveen

  • Team Woonservicezone 4 (Algemene voorziening (organisatie))

   Meitinkers en Preventiewerkers: Heerenveen Midden, Heerenveen De Akkers, Oudeschoot, Mildam Kunt u even niet...

   Crackstraat 2
   8440ES Heerenveen

  • Team Woonservicezone 5 (Algemene voorziening (organisatie))

   Meitinkers en Preventiewerkers: Heerenveen Nijehaske, Heerenveen De Greiden, Heerenveen De Heide, Nieuweschoot Kunt u...

   Crackstraat 2
   8440ES Heerenveen

  • Team Woonservicezone 6 (Algemene voorziening (organisatie))

   Meitinkers en Preventiewerkers: Akkrum, Nes en Aldeboarn Kunt u even niet goed lopen? Hebt u zorgen om geld? Vindt u...

   Crackstraat 2
   8440ES Heerenveen

  • Therapeutisch Centrum GGZ (Contract jeugdzorg)

   Therapeutisch Centrum GGZ biedt een breed programma ambulante zorg op psychisch, emotioneel en sociaal gebied voor...

   Nagelerweg 5
   8304AB Emmeloord

  • Thuiszorg Het Friese Land (Contract wmo)

   Thuiszorg Het Friese Land biedt de inwoners van Noord en Midden Friesland in iedere levensfase een brede variatie aan zorg- en...

   van Riesenstraat 1
   8442CC Heerenveen

  • Visio - Visio Leeuwarden (Contract jeugdzorg)

   Bij Koninklijke Visio kan iedereen terecht met vragen over leven, leren, werken en wonen met een visuele beperking. Visio biedt...

   Tadingastraat 4
   8932PJ Leeuwarden

  • Vluchtelingenwerk Heerenveen (Algemene voorziening (organisatie))

   Wij bieden maatschappelijke begeleiding en begeleiding richting maatschappelijke participatie aan statushouders. Daarnaast zijn we...

   Dr Wumkeslaan 4e
   8442EM Heerenveen

  • Voedselbanken Nederland (Algemene voorziening (organisatie))

   Stichting Voedselbanken Nederland is de snelst groeiende bank van Nederland. Maandelijks melden nieuwe voedselbanken zich aan als lid...

   Meidoornkade 22
   3992AE Houten

  • Yes We Can Clinics GGZ (Contract jeugdzorg)

   Yes We Can Clinics behandelt jongeren van 13 t/m 23 jaar met complexe gedragsstoornissen, verslavingen en gedragsproblemen. Veel van...

   St Gerardusplein 32
   5644NG Eindhoven

  • ZORGkompas - In beweging met thuiszorg (Contract wmo)

   Zorgkompas is een professionele, vriendelijke zorgorganisatie die kwaliteit en persoonlijk contact hoog in het vaandel heeft staan....

   Apolloweg 9
   8938AT Leeuwarden

  • Zienn - opvang en ondersteuning (Contract jeugdzorg)

   Zienn is er voor jongeren, volwassenen en gezinnen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. We bieden opvangvoorzieningen,...

   Oostergoweg 1d
   8911MA Leeuwarden

  • Zorg Intens (Contract wmo)

   Zorg Intens is een AWBZ erkende onafhankelijke zorginstelling die ondersteuning biedt aan mensen die een beperking ervaren in het...

   Morra 2
   9204KH Drachten

  • 't Hummelhûs

   ’t Hummelhûs is een kinderopvang en zorgboerderij op twee prachtige boerderij-locaties in Oudehorne en Oldeholtpade.

   Schoterlandseweg 135
   8413NH Oudehorne

  • A.s.r. verzekeringen

   A.s.r. is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen zoals zorgverzekeringen, inkomensverzekeringen,...

   Archimedeslaan 10
   3584BA Utrecht

  • ABCfitstudio

   Wilt u in een gezellige sfeer aan uw gezondheid en fitheid werken? Of wilt u afvallen en daarbij de beste persoonlijke...

   de Passage 4
   8442PH Heerenveen

  • ABN AMRO

   ABN AMRO Heerenveen

   Burgemeester Kuperusplein 46
   8442CL Heerenveen

  • ADCA-Vereniging Nederland

   De ADCA-Vereniging Nederland is opgericht voor mensen die te maken hebben met een cerebellaire atrofie / ataxie met een...

   Postbus 120
   3150AC Hoek van Holland

  • AKJ-Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

   Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een...

   IJsbaanpad 9-11
   1076CV Amsterdam

  • AV Heerenveen

   De atletiek-, triathlon- en wandelvereniging van Heerenveen.

   Ds Kingweg 6
   8446KZ Heerenveen

  • Abe Advocaten, Locatie Heerenveen

   Advocatenkantoor te Heerenveen. Rechtsgebieden: personen- en familierecht, strafrecht, huurrecht en erfrecht.

   Lyceumstraat 2
   8441PS Heerenveen

  • Accare Almere

   Naast behandeling van eetstoornissen nu ook algemene kinder- en jeugdpsychiatrie bij Accare Almere Het Centrum voor...

   Randstad 22 125
   1316BW Almere

  • Accolade

   Prettig wonen op een plek waar je je thuis voelt. Dat is volgens ons het recht van iedereen en daar zetten wij ons voor in. Daarom...

   van Kleffenslaan 5
   8442CW Heerenveen

  • Achter de Regenboog

   Achter de Regenboog wil ervoor zorgen dat een kind, dat een dierbare heeft verloren door de dood, lotgenotencontact kan ervaren en...

   Postbus 13012
   3507LA Utrecht

  • Acupunctuur Karin Bolhuis

   Acupunctuur breed inzetbaar bij allerlei klachten. Wordt al meer dan 2000 jaar toegepast. Maak geheel vrijblijvend een afspraak. Samen...

   Nienke van Hichtumweg 79
   8448SJ Heerenveen

  • Adremo Revalidatietechniek

   Adremo Revalidatietechniek is gespecialiseerd in maatwerkrolstoelen, speciale rolstoelbesturingen en individuele (rolstoel)aanpassingen....

   Tolhûsleane 17
   8401GA Gorredijk

  • Advocatenkantoor Mr. J.G. Miedema

   Advocatenkantoor Miedema is een onafhankelijk kantoor,dat rechtshulp verleent met name terzake van (echt)scheiding),...

   Fok 76
   8441BR Heerenveen

  • Aids Soa Infolijn

   De Aids Soa Infolijn is een landelijke hulp- en informatietelefoon voor mensen met vragen over hiv/aids en andere seksueel...

   Keizersgracht 392
   1016GB Amsterdam

  • Aidsfonds

   Aidsfonds is zowel in Nederland als internationaal actief. In eigen land is Aidsfonds al 25 jaar betrokken bij de preventie,...

   Keizersgracht 392
   1016GB Amsterdam

  • Alcohol Infolijn

   De landelijke Alcohol Infolijn geeft betrouwbare informatie over alcohol en alcoholgebruik. Het algemeen publiek kan 7 dagen per...

   Postbus 45
   3500AS Utrecht

  • Alopecia Vereniging

   De Alopecia Vereniging is een landelijke vereniging van en voor mensen met chronisch haarverlies (alopecia). Leden met elkaar in...

   Titaanwit 41
   2718AV Zoetermeer

  • Alphega apotheek Haskerbrug

   Taakgebieden Apotheek Haskerbrug: - Communicatie met en begeleiding van patiënten - Medicatiebewaking -...

   Kattebos 146
   8446DB Heerenveen

  • Alvleeskliervereniging Nederland

   De Alvleeskliervereniging voorziet mensen (leden zowel als niet leden) met een acute- of chronische aandoening aan de...

   Postbus 420
   9400AK Assen

  • Amannij

   Amannij is een kleinschalig zorgbedrijf dat ambulante ondersteuning levert aan volwassenen en kinderen met verschillende...

   Janssenlaan 102
   9207JD Drachten

  • Ambiq

   De beste ondersteuning voor mensen met een LVB Ambiq is de expert in elke vorm van ondersteuning voor mensen met een LVB. Wij...

   Sabina Klinkhamerweg 21
   7555SK Hengelo

  • Anna Organizing

   Als professional organizer help ik u keuzes te maken die u in staat stellen gestructureerder te denken en te werken, effectiever om te...

   Oudeweg 23
   8376HN Ossenzijl

  • Apetito

   Kunt of wilt u niet meer koken? apetito bezorgt heerlijke vriesverse maaltijden wekelijks en warme maaltijden 365 dagen per...

   Postbus 136
   7590AC Denekamp

  • ApneuVereniging

   De ApneuVereniging is een patiëntenvereniging voor patienten met slaapapneu en hun partners. De ApneuVereniging stelt zich...

   Postbus 134
   3940AC Doorn

  • Apotheek Swarte

   De primaire taak van Apotheek Swarte is het afleveren van geneesmiddelen, gezondheids- en thuiszorgartikelen.

   Dracht 66
   8442BS Heerenveen

  • Ardio Automatische deuren

   Ardio is uw partner waar service, kwaliteit en flexibiliteit de sleutelwoorden zijn. Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop,

   Jacobus Lipsweg 114
   3316BP Dordrecht

  • Arie Brink Advocaten

   Advocatenkantoor te Heerenveen. Rechtsgebieden: ondernemingsrecht, faillissementen, aansprakelijkheidsrecht, verbintenissenrecht,...

   Lyceumstraat 2
   8441PS Heerenveen

  • Arriva Nederland

   Arriva Nederland maakt deel uit van de Arriva Groep, waar Deutsche Bahn eigenaar van is. Arriva is een toonaangevende exploitant van...

   Trambaan 3
   8441BH Heerenveen

  • Ateliers Majeur

   Heeft u er wel eens over nagedacht om uw kind aan te melden voor theaterlessen? Of juist voor dansles of muziekles? Wat doet kunst- en...

   Zwanedrift 2
   8446KS Heerenveen

  • B&S BV

   B&S is een bedrijf dat zich al ruim 35 jaar inzet voor het behouden van mobiliteit van mensen met een (lichamelijke) beperking....

   Kathodeweg 5
   1627LK Hoorn Nh

  • BONJO

   BONJO is een belangenorganisatie die zich met allerlei zaken bezighoudt die van belang zijn voor gedetineerden en ex-gedetineerden....

   Postbus 10109
   1001EC Amsterdam

  • BRES hulpmiddelen

   Een bewuste keuze voor mens en milieu: - het milieu sparen door hergebruik - kwalitatief hoogwaardige producten krijgen een...

   Geitenkamp 34
   6823HE Arnhem

  • Balans

   Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Balans richt...

   Weltevreden 4A
   3731AL De Bilt

  • Balans en Energie

   Praktijk voor begeleiding op energetische wijze.

   Heidemeer 13
   8445SC Heerenveen

  • Baptistengemeente Heerenveen

   Baptistengemeente Heerenveen is lid van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Voorganger: Ds Pauline Euving-...

   Leliestraat 3-5
   8441DD Heerenveen

  • Beeldenbox

   Beeldend jeugdhulp voor kinderen en jongeren en hun netwerk met uiteenlopende problemen welke hen belemmeren in hun dagelijks...

   Herenwal 131A
   8441BE Heerenveen

  • Bekkenbodem4All

   Meer dan een miljoen mensen in Nederland hebben bekkenbodemproblemen. De Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) is een...

   Postbus 91
   4000AB Tiel

  • Bewindvoering Wolvega

   Soms komt u er zelf niet meer uit. U staat rood of maakt u zorgen over schulden. Dan is hulp niet verkeerd! Er zijn mensen die zelf hun...


    

  • BewusteOuders.com

   Dmv coaching en reflex-integratie helpt BewusteOuders.com kinderen, jongeren en hun ouders die last hebben van stress. Stress kan...

   Herenwal 69
   8441B Heerenveen

  • BiOns

   BiOns is een thuiszorgorganisatie die zich onderscheidt van andere thuiszorgorganisaties door haar persoonlijke aanpak en de...

   Watermolen 92
   7461AZ Rijssen

  • Bibliotheekservice Passend Lezen

   Kunt u de kleine lettertjes niet meer lezen? Of lukt het lezen niet meer door een visuele beperking of leeshandicap? Dan kan de...

   Postbus 84010
   2508AA 's-Gravenhage

  • Bijniervereniging

   Lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging voor mensen en hun familie, met een bijniergerelateerde aandoening: o.a....

   Postbus 174
   3860AD Nijkerk

  • Biljartvereniging Kiekenhof

   De Biljartvereniging Kiekenhof (BVK) maakt gebruik van een schitterende biljartzaal in dorpshuis “De Kiekenhof” te...

   Molenweg 29
   8414LJ Nieuwehorne

  • Bond tegen vloeken

   De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. De Bond baseert zich op...

   Landjuweel 46
   3905PH Veenendaal

  • Borstkankervereniging Nederland

   De BVN is een patiëntenvereniging waar u terecht kunt voor: - informatie - ervaringen van lotgenoten -...

   Churchilllaan 118e
   3527GV Utrecht

  • Borstvoedingsorganisatie La Leche League

   Borstvoedingorganisatie La Leche League is een internationale vrijwilligersorganisatie, met als doel ouders informatie, hulp en...

   Postbus 212
   4300AE Zierikzee

  • Braams

   Braams verleent specialistische dyslexiezorg en is toonaangevend op het gebied van diagnostiek en behandeling van onderwijs- en...

   Hanzeweg 20
   7418AT Deventer

  • Buurtzorg Akkrum

   Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg thuis...

   Heechein 48
   8491EN Akkrum

  • Buurtzorg Gorredijk

   Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg thuis...

   Hoofdstraat 3
   8401BT Gorredijk

  • Buurtzorg Heerenveen Centrum

   Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg thuis...

   Burgemeester Falkenaweg 58-3
   8442LE Heerenveen

  • Buurtzorg Heerenveen Noord

   Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg thuis...

   Burgemeester Falkenaweg 58-3
   8442LE Heerenveen

  • Buurtzorg Heerenveen West

   Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg thuis...

   Burgemeester Falkenaweg 104
   8442LH Heerenveen

  • Buurtzorg Heerenveen Zuid

   Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg thuis...

   Burgemeester Falkenaweg 104
   8442LH Heerenveen

  • BuurtzorgT

   BuurtzorgT is een GGZ organisatie, welke werkt met een zelfsturende teams. We bieden specialistische, ambulante behandeling thuis.

   Burgemeester Falkenaweg 104
   8442LH Heerenveen

  • CAK

   CAK Als klantgerichte publieke dienstverlener staat het CAK voor de zorgvuldige uitvoering van...

   Postbus 84015
   2508AA 's-Gravenhage

  • COC Nederland

   COC Nederland komt al sinds 1946 op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders...

   Nieuwe Herengracht 49
   1011RN Amsterdam

  • CZ Nederland

   Welkom bij CZ groep. We zijn een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Onze missie: zorg in Nederland goed, betaalbaar en toegankelijk...

   Ringbaan-West 236
   5038KE Tilburg

  • Caleidoscoop

   Speciaal onderwijs Algemeen bijzonder

   Wilaarderburen 2
   8924JK Leeuwarden

  • Capabel Onderwijs Groep

   Capabel Onderwijs Groep verzorgt 1-jarige erkende mbo-opleidingen in o.a. Zorg en Welzijn. Deze mbo-opleidingen zijn...

   Australiëlaan 14-16
   3526AB Utrecht

  • Capabel Onderwijs Groep

   Capabel Onderwijs Groep verzorgt 1-jarige erkende mbo-opleidingen in o.a. Zorg en Welzijn. Deze mbo-opleidingen zijn...

   Kelvinstraat 8
   8912BA Leeuwarden

  • Capabel Taal

   Capabel Taal is een van de grootste en succesvolste aanbieders van inburgeringscursussen en cursussen Staatsexamen in Nederland....

   Australiëlaan 1416
   3526AB Utrecht

  • Centraal Nederland

   Landelijk Protestantse christelijk Schoolbegeleidingsdienst Dyslexiezorg: diagnostiek en behandeling Groepstrainingen...

   Galvaniweg 13
   8071SC Nunspeet

  • Centrale Raad van Beroep

   De Centrale Raad van Beroep is een van de drie hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De Centrale Raad van Beroep oordeelt...

   Vrouwe Justitiaplein 1
   3511EX Utrecht

  • Centrum indicatiestelling zorg

   Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum...

   Orteliuslaan 1000
   3528BD Utrecht

  • Centrum voor Jeugd en Gezin Heerenveen

   Wat is het CJG? Het CJG is een plek waar ouders/ verzorgers, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met...

   Crackstraat 2
   8441ES Heerenveen

  • Centrum voor Levensbeschouwing

   Het Centrum voor Levensbeschouwing is een expertisecentrum op het gebied van identiteit en levensbeschouwing. Het werkt nauw samen met...

   Rengerslaan 8
   8917DD Leeuwarden

  • Centrum voor yoga en meditatie

   Mijn naam is Ankie Westra van het Centrum voor Yoga en Meditatie Heerenveen. Vanaf 1989 geef ik les in yoga (alle leeftijden, 55+ en...

   Leliestraat 21
   8441DD Heerenveen

  • Choochem

   Choochem is een landelijke vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen in kerk, school en samenleving. Doelstellingen van...

   Torckstraat 36
   6721VX Bennekom

  • Club voor lange mensen

   De Klub Lange mensen bestaat al sinds 1958. Na een korte periode van inactiviteit, is de huidige Klub in 1982 weer nieuw leven in...

   Postbus 586
   1420CB Uithoorn

  • Complxx

   Complxx Fitness, Heerenveen.

   Gemeenteplein 45
   8442MB Heerenveen

  • Consumentenbond

   De Consumentenbond is dé vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van alle consumenten. De afdeling Ledenservice...

   Enthovenplein 1
   2521DA 's-Gravenhage

  • Consuwijzer

   Bij ConsuWijzer kunt u als consument gratis informatie en advies krijgen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u problemen hebt met een...

   Postbus 16326
   2500BH 's-Gravenhage

  • Contactgroep Marfan Nederland

   De Contactgroep Marfan Nederland (CMN) is een landelijke belangenvereniging voor mensen met het Marfan syndroom en hun...

   Stationsweg 6b
   3862CG Nijkerk Gld

  • Cura Vera

   Stichting Cura Vera is gespecialiseerd in de wilsverklaring behandelbeperkingen WGBO. Iedereen kan de sterke...

   Bentemaden 2
   8431RB Oosterwolde Fr

  • DES Centrum

   Het DES Centrum is een patiëntenbelangenorganisatie voor DES-betrokkenen. Het gaat om vrouwen die DES kregen voorgeschreven om...

   Postbus 1173
   3860BD Nijkerk

  • DPC Thuiszorg

   DPC Thuiszorg biedt diensten aan op allerlei niveaus voor verschillende doelgroepen, denk hierbij aan jeugd, 18+, Ouderen met...


    

  • DSW Zorgverzekeraar

   DSW Zorgverzekeraar is een zorgverzekeraar die vindt dat iedereen recht heeft op een gemakkelijk toegankelijke en betaalbare zorg...

   's-Gravelandseweg 555
   3119XT Schiedam

  • Dantuma Medische Speciaalzaken

   Dantuma, Samen Zorgen sinds 1987 Wij geloven dat mensen niet beperkt willen worden door een...

   Thialfweg 17
   8441PV Heerenveen

  • De Barones

   Steunpunt De Barones is er voor minima die hulp zoeken bij alle regels, rechten en plichten: De Barones biedt...

   Dr Wumkeslaan 4B
   8442EM Heerenveen

  • De Boarne

   Basisonderwijs Openbaar

   Tsjerkebuorren 10
   8495KH Aldeboarn

  • De Burcht

   Basisonderwijs Protestants-Christelijk

   Schoterplein 28
   8448RP Heerenveen

  • De Buurtsuper

   Wij vinden het belangrijk dat mensen met een beperking alle ondersteuning en mogelijkheden krijgen om hun dag op een zinvolle wijze te...

   Marktweg 2
   8451CE Oudeschoot

  • De Feart

   Basisonderwijs Openbaar

   Wolfsklauw 26
   8411RC Jubbega

  • De Fysio Heerenveen

   Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele therapie en Revalidatie. Wij verlenen zorg zoals we dat zelf ook graag zouden ontvangen, en dat...

   K R Poststraat 2
   8441EP Heerenveen

  • De Goede Verzekeringen

   De Goede Verzekeringen is gespecialiseerd in verzekeringen, geldleningen en hypotheken voor zowel particulieren als bedrijven.

   Burgemeester Falkenaweg 101
   8442LB Heerenveen

  • De Huidpraktijk Heerenveen

   Werkzaamheden van de huidtherapeut sluiten aan op behandelingen van huisartsen, huidartsen, (plastisch)chirurgen, oncologen,...

   Munt 141a
   8446AP Heerenveen

  • De Kinderombudsman

   De Kinderombudsman ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd. Het is een onafhankelijk instituut, dat...

   Bezuidenhoutseweg 151
   2594AG 's-Gravenhage

  • De Kindertelefoon

   Word je gepest, heb je problemen thuis, ruzie met je vrienden of voel je je rot, dan kun je bellen of chatten met de Kindertelefoon....

   Lucasbolwerk 7
   3512EG Utrecht

  • De Makelaar in Mantelzorg

   Als mantelzorgmakelaar ben ik bekend met alle wet-en regelgeving en ondersteun ik mantelzorgers door ze te informeren over de diverse...


    

  • De Nationale ombudsman

   De Nationale ombudsman behandelt klachten van burgers over de overheid. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en...

   Bezuidenhoutseweg 151
   2594AG 's-Gravenhage

  • De Noodknop

   De Noodknop: Sociale alarmering vanaf 3,95 per maand. Stel: u voelt zich onveilig, u heeft te maken met agressie, u bent...


    

  • De Noorderbrug

   De Noorderbrug is specialist voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, de ziekte van...

   Stedumermaar 6
   9735AC Groningen

  • De Optimist

   Basisonderwijs Openbaar

   Barten 11
   8447BS Heerenveen

  • De Tweede Kans kringloop & Outlet

   Kringloopwinkel De Tweede Kans is een kringloop- en outletwinkel in Heerenveen. Gebruikte goederen en kleding kunt u bij de winkel...

   Industrieweg 12
   8444AS Heerenveen

  • De Uitvaart Informatie Hulplijn

   Wie zijn we? De Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie (SCU) is een centraal punt waar iedereen terecht kan...

   Wethouder Beversstraat 104
   7543BN Enschede

  • DeBraceShop

   DeBraceShop is DE brace leverancier van Nederland. Naast braces leveren wij ook spalken, ortheses, compressiekousen en meer.

   Leeuwstraat 15b
   9981CM Uithuizen

  • Debra Nederland

   Debra Nederland behartigt de belangen van mensen met EB (Epidermolysis Bullosa) en stelt zich ten doel het bereiken van een zo...

   Postbus 91
   4000AB Tiel

  • Dedicon

   Stichting Dedicon streeft gelijke kansen na voor mensen met een leesbeperking. Informatie is het paspoort naar de maatschappij. Veel...

   Traverse 175
   5361TD Grave

  • Diabetesvereniging Nederland

   Diabetesvereniging Nederland (DVN) strijdt voor goede zorg en een beter leven voor iedereen met diabetes. We zijn de grootste...

   Bezig met opzoeken... 17
   3833LD Bezig met opzoeken...

  • Dienst Justitiële Inrichtingen

   De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van...

   Turfmarkt 147
   2511DP 's-Gravenhage

  • Dienst Uitvoering Onderwijs

   DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en...

   Kempkensberg 12
   9722TB Groningen

  • Dietisten Friesland

   Diëtisten Friesland bestaat uit 4 diëtisten met vele jaren werkervaring. Wij staan voor persoonlijk, praktisch en...

   Bokslee 4-6
   8447CN Heerenveen

  • Dietisten Friesland

   Diëtisten Friesland bestaat uit 4 diëtisten met vele jaren werkervaring. Wij staan voor persoonlijk, praktisch en...

   Burgemeester Falkenaweg 204
   8443DH Heerenveen

  • Dit Koningskind

   Dit Koningskind ondersteunt christenen bij moeiten van het leven met beperkingen. Onder andere met lotgenotencontact, gespreksgroepen...

   Joseph Haydnlaan 2a
   3533AE Utrecht

  • Diëtistenpraktijk De Friese Meren

   Bij Diëtistenpraktijk De Friese Meren kunt u terecht voor al uw voedings- en dieetvragen. Als gediplomeerde...

   Kattebos 146
   8446DB Heerenveen

  • Diëtistenpraktijk De Friese Meren

   Bij Diëtistenpraktijk De Friese Meren kunt u terecht voor al uw voedings- en dieetvragen. Als gediplomeerde...

   Burgemeester Falkenaweg 40
   8442KX Heerenveen

  • Doarpshiem Stiens - Doarpshiem Stiens

   Idesta biedt een WLZ- WMO totaalpakket van wonen met zorg, verpleging, thuiszorg en welzijn aan ouderen. Maar ook biedt het een...

   Pyter Jurjensstrjitte 21
   9051BR Stiens

  • Driestar educatief

   Driestar educatief is lid van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) en aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie....

   Burgemeester Jamessingel 2
   2803PD Gouda

  • Drugs Infolijn

   Drugs Infolijn 0900-1995 (€ 0,10 p/min+kosten mobiele telefoon) ...

   Postbus 725
   3500AS Utrecht

  • Dyna '75 Heerenveen

   Basketballvereniging die ook rolstoelbasketball aanbiedt. Recreatief en landelijk spelende teams, voor jong en oud, fanatiek en...

   Abe Lenstra boulevard 23Q
   8448JA Heerenveen

  • EPP Vereniging

   De EPP Vereniging is een belangenvereniging van patiënten met Erytropoiëtische Protoporfyrie (EPP). De...

   Aak 3
   7833DV Nieuw-Amsterdam

  • Elina's Salon

   Schoonheidssalon in Heerenveen.

   K R Poststraat 1C
   8441EL Heerenveen

  • Elkien

   Elkien: de realistische buur(t)corporatie voor beter wonen in Fryslân Elkien helpt mensen met een bescheiden inkomen...

   van Kleffenslaan 5
   8442CW Heerenveen

  • Elkien

   Elkien: de realistische buur(t)corporatie voor beter wonen in Fryslân Elkien helpt mensen met een bescheiden inkomen...

   de Opslach 69
   8448GV Heerenveen

  • Eminent Helpt - De Westereen

   Eminent Helpt biedt administratieve thuishulp en nabestaandenzorg. Voorkomen van financiële uitbuiting en vereenzaming vinden...

   Fogelsang 69
   9271GC De Westereen

  • Endometriose Stichting

   Endometriose is een ziekte waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies (endometrium) buiten de baarmoederholte voorkomt. Dit...

   Postbus 7234
   3280AA Numansdorp

  • Eno

   Opgericht in 1860, heeft Eno al meer dan 155 jaar aandacht voor mensen en hun gezondheid. We willen bekendstaan als een kleine...

   Munsterstraat 7
   7418EV Deventer

  • Enocent Mobility Solutions

   Wanneer traplopen een probleem wordt, heb je traditioneel keuze uit 3 'prijzige en ingrijpende' oplossingen: traplift, verbouwen of...

   Opaal 12
   5629HR Eindhoven

  • Epilepsiefonds

   Het Epilepsiefonds geeft voorlichting, subsidieert wetenschappelijk onderzoek, verleent individuele hulp en organiseert begeleide...

   De Molen 35
   3994DA Houten

  • Erbse Parese Vereniging Nederland

   De Erbse Parese Vereniging Nederland (EPVN) is een landelijke vereniging voor direct betrokkenen en patiënten met een...

   Postbus 342
   6880AH Velp Gld

  • FBTO

   In 1956 is FBTO begonnen als Friese Boeren en Tuinders Onderlinge. Bij FBTO kan men terecht voor bijvoorbeeld zorgverzekeringen,...

   Sophialaan 50
   8911AE Leeuwarden

  • FODOK

   De FODOK­ is er voor ouders van dove kinderen, of die kinderen nou jong zijn of al ouder, een cochleair implantaat hebben of niet,...

   Randhoeve 221
   3995GA Houten

  • Fawaka

   Fawaka is de organisatie voor jonge mantelzorgers in Fryslân.

   Zuiderschans 10
   9101PZ Dokkum

  • Faya dance center

   Verschillende dansstijlen van hiphop tot kinderdans. Danslessen voor elke leeftijdsgroep van 4 tot 70 jaar.

   de Opslach 5
   8448GV Heerenveen

  • Fidesta Noarderthús - Fidesta

   Idesta biedt een WLZ- WMO totaalpakket van wonen met zorg, verpleging, thuiszorg en welzijn aan ouderen. Maar ook biedt het een...

   Noard 101
   8711AD Workum

  • Fietsen op Maat

   Fiets-hulpmiddelen voor mensen met een beperking in heup, knie of met een prothese. Hulpmiddelen waarmee de mobiliteit met de huidige...

   Westerdok 378
   1013BH Amsterdam

  • Fiom

   Fiom is de specialist op ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Biedt online en offline informatie, hulp,...

   Kruisstraat 1
   5211DT 's-Hertogenbosch

  • Flow@Work Coaching, training en advies

   Flow@Work is actief op het gebied van (loopbaan-)coaching en training. Voor loopbaanvragen, persoonlijke coaching,...

   Dalhuysenstraat 27
   8448EW Heerenveen

  • Focus Studiebegeleiding

   Focus Studiebegeleiding verzorgt huiswerkbegeleiding, basisschoolbegeleiding, bijles en examentraining in Heerenveen. Bij...

   Commandeurstraat 17
   8442AT Heerenveen

  • Fonds Gehandicaptensport

   Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod te...

   Burgemeester A. Colijnweg 2
   1182AL Amstelveen

  • Fryske Krite Hearrenfean

   Doel van de Fryske Krite Heerenveen is het behoud en versterken van de friese taal en cultuur. Dit wordt gedaan door het...

   Tjepkemastraat 33
   8441CD Heerenveen

  • Fysio & Fit Heerenveen - Fysio & Fit

   Een jonge fysiotherapie praktijk in ontwikkeling die gevestigd is in Heerenveen Noord. Bij Fysio & Fit Heerenveen wordt u altijd...

   Leeuwarderstraatweg 54
   8441PE Heerenveen

  • Fysiotherapie Kampherbeek

   Algemeen Fysiotherapie Geriatrie (Ouderen) Fysiotherapie Advies & Behandeling Oefentherapie...

   Fok 55
   8441BN Heerenveen

  • GGD Fryslân

   Als GGD werken wij aan het bevorderen van uw gezondheid. Maar ook willen wij gezondheidsproblemen bij u voorkómen. Wij richten...

   Trambaan 1
   8441BH Heerenveen

  • GGMD voor Doven en Slechthorenden

   GGMD helpt bij communicatie-, participatie- en psychische problematiek. Wij doen dat specifiek voor mensen die vroeg-, plots- of...

   Büchnerweg 3
   2803GR Gouda

  • GGZ Friesland

   GGZ Friesland is dé instelling op het gebied van geestelijke gezondheid in Friesland. Wij bieden een volledig en gevarieerd...

   Sixmastraat 2
   8932PA Leeuwarden

  • GGZ Friesland - Locatie Kastanjelaan

   GGZ Friesland is dé instelling op het gebied van geestelijk gezondheid in Friesland. Wij bieden een volledig en...

   Kastanjelaan 1
   8441NC Heerenveen

  • GGZ Nederland

   GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. GGZ Nederland...

   Piet Mondriaanplein 25
   3812GZ Amersfoort

  • Galactosemie Vereniging Nederland

   De Galactosemie Vereniging Nederland (GVN) biedt mensen met galactosemie en/of hun naasten ouders houvast. Dit doet zij d.m.v. heldere...

   de Haarstraat 16
   8141EX Heino

  • Gastouderbureau Kindvriendelijk

   Gastouderbureau Kindvriendelijk is een geregistreerd gastouderbureau met meer dan 10 jaar ervaring! Wij staan voor Kwaliteit,...

   Ielke Boonstraloane 44
   9263TS Garyp

  • Gastouderbureau Kindvriendelijk

   Gastouderbureau Kindvriendelijk is een geregistreerd gastouderbureau met meer dan 10 jaar ervaring! Wij staan voor Kwaliteit,...

   Nijewei 33
   9269TL Feanwâlden

  • Gastouderbureau Kindvriendelijk

   Gastouderbureau Kindvriendelijk is een geregistreerd gastouderbureau met meer dan 10 jaar ervaring! Wij staan voor Kwaliteit,...

   Bernhardlaan 70
   9285TT Buitenpost

  • Gay & Lesbian Switchboard

   Gay & Lesbian Switchboard bestaat sinds 26 maart 1986 en is al meer dan 25 jaar de telefonische...

   Postbus 15830
   1001NH Amsterdam

  • Gevangenenzorg Nederland

   Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die hulp biedt aan de familie van gedetineerden en tbs-ers. Gevangenenzorg Nederland...

   Ierlandlaan 35
   2713HG Zoetermeer

  • GoedGeregeld

   Mag ik ons even voorstellen, Stichting GoedGeregeld aangenaam. Wij zijn een AWBZ erkende organisatie voorzien van het HKZ...

   Postbus 9134
   9703LC Groningen

  • Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud

   Wellness & Spa Tjaarda Oranjewoud heeft een aanbod van verschillende beautyarrangementen.

   Koningin Julianaweg 98
   8453WH Oranjewoud

  • Golfclub Heidemeer

   De golfbaan is gesitueerd in het recreatiegebied ‘de Heide’, vlakbij ijsstadion Thialf in hartje Heerenveen, nabij de A32. Golfclub...

   Heidemeer 2
   8445SB Heerenveen

  • Grip-HRC

   Voor GRIP Re-integratie werken onder meer re-integratiecoaches, trainers, arbeidsdeskundigen, loopbaanadviseurs, juristen, psychologen en...

   Trambaan 1
   8441BH Heerenveen

  • Groene Kruis Winkel - Drachten

   Uitleen van kleine hulpmiddelen zorgverzekering (rolstoel, toiletstoel ect) verkoop van loophulpmiddel, slaap-en zit comfort, ouder en...

   Burgemeester Wuiteweg 31
   9203KA Drachten

  • Groene Kruis Winkel - Sneek

   Uitleen van kleine hulpmiddelen (rolstoel, toiletstoel ect) verkoop van loophulpmiddel, slaap-en zit comfort, ouder en kind, fit...

   Bolswarderbaan 3d
   8601ZK Sneek

  • Groene Kruis Winkel - Heerenveen

   Uitleen van kleine hulpmiddelen (rolstoel, toiletstoel ect) verkoop van loophulpmiddel, slaap-en zit comfort, ouder en kind, fit...

   Thialfweg 17
   8441PV Heerenveen

  • HBV Heerenveen - HBV

   Wat doen we voor u Zolang alles in en om uw huurwoning in orde is: geen centje pijn. Maar wat als er wél iets mis is? Als...

   Baronesse de Vos van Steenwijksingel 2
   8442KL Heerenveen

  • HCH Hardrijdersclub Heerenveen

   Hardrijders Club Heerenveen, kortweg HCH, de schaats vereniging van Heerenveen en omgeving.

   Pim Mulierlaan 1
   8443DA Heerenveen

  • HEERENVEEN

   HEERENVEEN

   Iepenlaan 2
   8441BT Heerenveen

  • HME/MO Lotgenotengroep Nederland

   HME-MO Lotgenotengroep Nederland heeft als doel de belangen van huidige en toekomstige HME-MO-patiënten en hun verwanten in...

   Geert Lammertslaan 8
   8421RT Oldeberkoop

  • Hartstichting

   De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Het aantal sterfgevallen en patiënten moet omlaag. Hiertoe investeert de...

   Prinses Catharina-Amaliastraat 10
   2496XD 's-Gravenhage

  • Have & Goed

   Verhuisservice voor senioren, waaronder: hulp bij verhuisadministratie (bv. af- en aansluiten nutsbedrijven, gemeente), in- en...

   Trekker 158
   8447BZ Heerenveen

  • Heerenhage

   Serviceflat Heerenhage biedt woonruimte aan mensen die zelfstandig en comfortabel willen wonen en die behoefte hebben aan zorg op...

   Heerenhage 1
   8446DC Heerenveen

  • Heerenveense Reddingsbrigade

   Wij zijn een vereniging boordevol activiteiten. Iedere dinsdagavond verzorgen we zwemtrainingen voor jong en oud in Sportstad...

   Abe Lenstra boulevard 23Q
   8448JA Heerenveen

  • Heerenveense Zwem- en Poloclub

   All-round zwemsportvereniging voor Heerenveen en omgeving waar op alle niveaus en voor alle leeftijden (zowel prestatiegericht als...

   Abe Lenstraboulevard 23q
   8448JB Heerenveen

  • Hellp Stichting

   Stichting HELLP-syndroom is opgericht in maart 1994 met de intentie vrouwen wiens zwangerschap werd gecompliceerd met (pre)-eclampsie...

   Stationsweg 6B
   3862CG Nijkerk Gld

  • Helping Hands Friesland

   Helping Hands biedt ambulante zorg & begeleiding en zet zich in voor maatwerk. Dat betekent dat we onze zorg afstemmen op wat er...

   E A Borgerstraat 5
   8501NC Joure

  • Hemochromatose Vereniging Nederland

   De Hemochromatose Vereniging Nederland (HVN) is een patiëntenorganisatie, die de belangen behartigt van mensen met...

   Postbus 252
   2260AG Leidschendam

  • Hengelsportvereniging De Roodvin

   HSV de Roodvin uit Jubbega is één van de twee hengelsportverenigingen uit de gemeente Heerenveen. Onze vereniging is...

   Jogchem Alberdaweg 58
   8411WE Jubbega

  • Heppie - Heppie vakanties en weekenden

   In Nederland zijn er helaas duizenden kinderen die het even niet meezit en die extra aandacht nodig hebben. Een grote groep vergeten...

   Joseph Haydnlaan 2A
   3533AE Utrecht

  • Het Apostolische Genootschap, Heerenveen

   De gemeenschap Heerenveen bestaat sinds 1965. Drie jaar later is de plaats van samenkomst in gebruik genomen. In 2006 is het gebouw...

   Piet van der Hemstraat 2
   8442JT Heerenveen

  • HiT

   Heerenveens initiatief Toegankelijkheid (HiT) heeft als doel het waarmaken van gelijke rechten voor mensen met- en zonder een...


    

  • Hiv Vereniging Nederland

   Bij de Hiv Vereniging Nederland (HVN) staat iedereen die leeft met hiv centraal. De vereniging is er voor actieve belangenbehartiging,...

   Eerste Helmersstraat 17A3
   1054CX Amsterdam

  • Hof van Arcadia - Opende

   Hof van Arcadia is een organisatie dat is gevestigd op de Fries/Groningse grens, vlakbij Opende. De bedrijfslocatie is omringd...

   Kolonieweg 26a
   9865VZ Opende

  • Holland Zorggroep - Villa de Ooijman

   Bij Holland Zorgvilla’s woont u exclusief en krijgt u de zorg die u verdient. Wij beheren particuliere woonzorgvoorzieningen voor...

   Wrangelaan 9
   7004GG Doetinchem

  • Holland Zorggroep - Zorgvilla Viken

   Bij Holland Zorgvilla’s woont u exclusief en krijgt u de zorg die u verdient. Wij beheren particuliere woonzorgvoorzieningen...

   Soestdijkseweg Zuid 261
   3721AE Bilthoven

  • Hoofdpijnnet - alles over hoofdpijn

   Hoofdpijnnet is hét netwerk van en voor mensen met migraine, clusterhoofdpijn, chronisch dagelijkse hoofdpijn,...

   Stationsstraat 79G
   3811MH Amersfoort

  • Hoor Friesland

   Hoor Friesland komt op voor de belangen voor alle doven en slechthorenden in Friesland. Hoor zet zich actief in om aandacht op doof- en...

   Verlengde Schrans 35
   8932NJ Leeuwarden

  • Hoornvlies Patiënten Vereniging

   De Hoornvlies Patiënten Vereniging (HPV) is een vereniging van patiënten voor patiënten. De HPV organiseert jaarlijkse...

   Postbus 4073
   3502HB Utrecht

  • Huisartsenpost Heerenveen

   Huisartsenpost Heerenveen maakt deel uit van Dokterswacht Friesland en is gevestigd op het Spoedplein Heerenveen in Ziekenhuis de...

   Thialfweg 44
   8441PW Heerenveen

  • Huishoudelijke hulp-blijvend geregeld

   HomeWorks huishoudelijke hulp aan particulieren. Bent u op zoek naar een huishoudelijke hulp? Wij helpen u graag. Home...

   Cruquiuskade 45
   1018AM Amsterdam

  • Hulpmiddelencentrum Burgum

   Het Hulpmiddelencentrum helpt mensen met functionele en mobiliteitsbeperkingen zo comfortabel en zelfstandig mogelijk te leven. In...

   Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 40
   9251GA Burgum

  • Hulpmiddelencentrum Drachten

   Het Hulpmiddelencentrum helpt mensen met functionele en mobiliteitsbeperkingen zo comfortabel en zelfstandig mogelijk te leven. In...

   Burgemeester Wuiteweg 31
   9203KA Drachten

  • Hulpmiddelencentrum Heerenveen

   Het Hulpmiddelencentrum helpt mensen met functionele en mobiliteitsbeperkingen zo comfortabel en zelfstandig mogelijk te leven. In...

   Thialfweg 17
   8441PV Heerenveen

  • Hulpmiddelencentrum Leeuwarden

   Het Hulpmiddelencentrum helpt mensen met functionele en mobiliteitsbeperkingen zo comfortabel en zelfstandig mogelijk te leven. In...

   Ampèrestraat 14
   8912AD Leeuwarden

  • Hulpmiddelencentrum Sneek

   Het Hulpmiddelencentrum helpt mensen met functionele en mobiliteitsbeperkingen zo comfortabel en zelfstandig mogelijk te leven. In...

   Bolswarderbaan 3
   8601ZK Sneek

  • Humanitas DMH

   Zorg en ondersteuning aan mensen met een hulpvraag Humanitas DMH helpt in het hele land mensen met een beperking. Mensen die...

   Zadelstede 2
   3431JZ Nieuwegein

  • IJsclub Oranjewoud

   IJsclub Oranjewoud, Heerenveen.

   Henriëtte Amalialaan 9
   8453VB Oranjewoud

  • IPGGZ

   IPGGZ is een Basis en Specialistische GGZ zorgaanbieder in Noord-Nederland. Wij bieden behandeling en begeleiding aan jongeren,...

   Minckelersstate 3
   8442PL Heerenveen

  • IPGGZ

   IPGGZ is een Basis en Specialistische GGZ zorgaanbieder in Noord-Nederland. Wij bieden behandeling en begeleiding aan jongeren,...

   Schrans 92
   8932NH Leeuwarden

  • IZA Zorgverzekeraar

   Zorgverzekeraar IZA is een zorgverzekeraar die zowel zorgverzekeringen als reisverzekeringen aanbiedt. IZA geeft u de mogelijkheid...

   Postbus 25030
   5600RS Eindhoven

  • Idesta Zorggroep

   Idesta biedt een WLZ- WMO totaalpakket van wonen met zorg, verpleging, thuiszorg en welzijn aan ouderen. Maar ook biedt het een...

   It Molelân 1
   9001XS Grou

  • IederZijnWerk

   IederZijnWerk De naam zegt het al, wij geloven dat er voor iedereen passend werk is, hoe dan ook. Dagelijks zien wij bij onze...

   Nummer 15
   8775XD Nijhuizum

  • Ikzoek huishoudelijke hulp

   Sinds 2007 brengt 'Ik zoek Huishoudelijke Hulp' mensen die zorg zoeken en mensen die werk zoeken met elkaar in contact. Inmiddels zijn...

   Brinkstraat 210
   7512EH Enschede

  • In-Balanz - Meppel

   Praktijk voor Ademtherapie en Counseling. Behandelen van Psychische klachten en voorkomen van verzuim hierdoor. ...

   Ceintuurbaan 74
   7941LW Meppel

  • Inca

   INCA Techniek bestaat al sinds 1919 als fabrikant van medische apparatuur en heeft zich sinds 1933 gespecialiseerd in...

   Traktieweg 12
   8304B Emmeloord

  • Infolijn Alternatieve Geneeswijzen

   Consumenten organisatie geeft informatie en advies voor een veilig en zinnig gebruik van alternatieve gezondheidszorg. Hulp bij het...

   Schönbergweg 59
   1323GT Almere

  • Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog

   De doelstellingen van de stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (ITWII) zijn: 1. Het bevorderen en verbeteren van de...

   Antonlaan 432
   3701VT Zeist

  • Inspectie van het Onderwijs

   De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs,...

   Postbus 2730
   3500GS Utrecht

  • Isis Kraamzorg

   Isis Kraamzorg is een organisatie met deskundige kraamverzorgenden. Wij leveren zorg in Groningen, Friesland en Drenthe. Wij...

   K R Poststraat 131
   8448EB Heerenveen

  • It Bernetreintsje - It Bernetreintsje

   Wat biedt Thuishuis It Bernetreintsje? Thuishuis It Bernetreintsje is een vorm van kleinschalige kinderopvang aan huis. Met...

   Stationsplein 30
   8441AT Heerenveen

  • It Heechhof

   Speciaal onderwijs Openbaar

   't Swin 8
   9201XZ Drachten

  • It Oersicht-Professional Organizer

   Ben je toe aan rust? Wil je grip krijgen op je spullen, je papieren, je financiën, je digitale bestanden, je gedachten of je...

   Bij de Leijwei 163
   8412SL Hoornsterzwaag

  • It Wolwezen leer-werkboerderij

   It Wolwezen leren werken wonen is een zorgaanbieder voor mensen met een psychische of gedragsmatige beperking in de leeftijd van 5 tot...

   Ds Veenweg 22
   8456HR De Knipe

  • J.A. Pragt

   Medische praktijk voor keuringen en stressklachten.

   Fok 41
   8441BM Heerenveen

  • Jan Arends

   Jan Arends helpt mensen verder in het herstellen van zijn of haar zelfredzaamheid. We bieden begeleiding, training en opvang bij het...

   Kelvinstraat 8
   8912BA Leeuwarden

  • Jongpositief

   Jongpositief is de jongerengroep van Hiv Vereniging Nederland en van de Belgische organisatie Sensoa. De groep richt zich op jongeren...

   Postbus 15847
   1001NH Amsterdam

  • KansPlus

   KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. Wij zijn dé...

   De Haag 10
   3993AW Houten

  • Kindercentrum Wollewaps

   Kindercentrum Wollewaps biedt een huiselijke sfeer en betaalbare en zeer flexibele opvang. Wij bieden flexibele opvang, al vanaf een...

   Burgemeester Falkenaweg 14
   8442LD Heerenveen

  • Kinderfysiotherapie Sjoukje de Vries

   Kinderfysiotherapiepraktijk voor behandeling van 0-18 jaar. Tevens met mogelijkheden multidisciplinaire observaties met...

   Bokslee 4
   8447CN Heerenveen

  • Kindertherapeuticum

   Diagnostiek, therapie en begeleiding van ouders en kinderen met vragen op medisch gebied, opvoedings- en ontwikkelingsvragen. We...

   Stationslaan 4
   3701EP Zeist

  • Kinderwoud Kinderopvang - BSO Mildam

   Kinderwoud Kinderopvang biedt kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen in o.a. de gemeente...

   Schoterlandseweg 95
   8454KD Mildam

  • Kinderwoud Kinderopvang - KDV Oeps

   Kinderwoud Kinderopvang biedt kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen in o.a. de gemeente...

   Vogelwijk 20
   8446KE Heerenveen

  • Kinderwoud Kinderopvang - KDV Us Kubus

   Kinderwoud Kinderopvang biedt kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen in o.a. de gemeente...

   Barten 11
   8447BS Heerenveen

  • Kinderwoud Kinderopvang - POV Skoatterkes

   Kinderwoud Kinderopvang biedt kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen in o.a. de gemeente...

   van Leeuwenhoekweg 8
   8451CN Oudeschoot

  • Kleinschalig logeerhuis Parel

   Kleinschalig logeerhuis Parel. Biedt weekendopvang en in schoolvakanties. Aan kinderen/jongeren met een verstandelijke...

   de Kempenaersweg 16
   8539RS Echtenerbrug

  • Kleinschalige Zorgpraktijk ULCO

   Sociaal pedagogisch hulpverlener en psychosociale begeleiding Ulco is een kleinschalige praktijk voor jongeren en ouders met...

   Stinswei 13
   9269TD Feanwâlden

  • Kobukan, Aikido - aikido kobukan,

   Aikidovereniging Kobukan Bij Aikido draait het om de rust en evenwichtigheid in onszelf. Bij een aanval wordt de energie van de...

   Abe Lenstra boulevard 23Q
   8448JA Heerenveen

  • Koninklijke Otolift Trapliften

   U bent op zoek naar een traplift. Als familiebedrijf bent u bij Otolift verzekerd van dat extra stukje betrokkenheid dat u bij...

   Lekdijk-Oost 27A
   2861GB Bergambacht

  • Korrelatie

   Voor hulp, advies en informatie bij psychische en psychosociale problemen kunt u bellen, e-mailen of chatten met Korrelatie. De...

   Stationsplein 125
   3818LE Amersfoort

  • KorterMaarKrachtig

   Wat doet KorterMaarKrachtig? De vereniging KMK is een landelijk erkende patienten-organisatie welke zich inzet om de zorg aan...

   Groene Ree 32
   2411ZG Bodegraven

  • Kringloop de Poort

   Bij Stichting de Poort willen we mensen met een beperking zinvolle en plezierige dagbesteding bieden. Vanuit onze Christelijke...

   Heremaweg 20
   8444AP Heerenveen

  • Kuiper Verzekeringen

   Kuiper Verzekeringen heeft als gevolmachtigde van een aantal grote verzekeringsmaatschappijen onder onze eigen naam diverse unieke...

   Breedpad 21
   8442AA Heerenveen

  • LFB Wolvega

   LFB Wolvega, is een onderdeel van de landelijke organisatie LFB. Een organisatie die dóór en...

   Willem Lodewijkstraat 68
   8471BL Wolvega

  • LOC Zeggenschap in zorg

   LOC Zeggenschap in zorg is de grootste cliëntenorganisatie in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg (waaronder jeugd-GGz),...

   Churchilllaan 11
   3527GV Utrecht

  • LTC Heerenveen

   Tennisclub in Oranjewoud.

   Tjaarda's laan 2
   8453JZ Oranjewoud

  • Lactatiekundige Praktijk "De Pure Basis"

   Professionele ondersteuning bij borstvoeding gericht op de individuele zwangere, kraamvrouw, partner en pasgeborene. De ondersteuning is...

   Lollius Ademalaan 1
   8453WJ Oranjewoud

  • Landelijk Netwerk Biseksualiteit

   Het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) is de landelijke organisatie voor biseksuelen. Wij behartigen de belangen van biseksuelen...

   Obrechtstraat 227
   2517TW 's-Gravenhage

  • Landelijk Steunpunt Verlies

   Landelijk Steunpunt Verlies biedt hulp en advies bij rouw en verlies op zowel emotioneel en zakelijk gebied.

   Barchman Wuytierslaan 89
   3819AB Amersfoort

  • Landelijke Stichting Zelfbeschadiging

   De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (L.S.Z.) zet zich in om zelfbeschadiging meer bekendheid te geven, het taboe te doorbreken en...

   Oude Gracht 36
   3511AP Utrecht